👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

ارتباط با ما

دانلودچكيده پژوهش حاضر به بررسي تاثير سبكهاي دلبستگي بر رضايت زناشويي زنان متاهل شهر تهران است.به اين منظور تعداد 50 نفر از طريق نمونه گيري در دسترس انتخاب شدند.براي جمع آوري اطلاعات مورد نياز از پرسشنامه رضايت زناشويي اينريچ و پرسشنامه سبكهاي دلبستگي با..... استفاده شد. پژوهش از نوع تحقيقات همبستگي بود و به منظور تجزيه و تحليل داده هاي آماري از نرم افزار SPSS استفاده شد. نتايج پژوهش نشان مي دهد با توجه به اينكه فقط رابطه سبك دلبستگي ايمن با رضايت زناشويي مثبت است. بنابراين با افزايش سبك دلبستگي ايمن ،‌رضايت زناشويي افزايش مي يابد و بالعكس.اما رابطه سبك دلبستگي ترسان ، اجتنابي و اشتغالي با رضايت زناشويي منفي است بنابراين با افزايش اين سبك ها ، رضايت زناشويي كاهش مي يابد و بالعكس.مي توان چنين نتيجه گيري كرد كه بين سبك هاي دلبستگي و رضايت زناشويي رابطه معني دار وجود دارد.در نتيجه فرضيه پژوهشي مبني بر وجود رابطه بين سبك دلبستگي و رضايت زناشويي تاييد مي شود.
فهرست مطالب عنوان صفحه چكيده فصل اول : كليات پژوهش مقدمه بيان مسئله اهميت و ضرورت پژوهش هدف پژوهش فرضيه هاي پژوهش متغيرهاي پژوهش تعاريف نظري اصطلاحات تعاريف عملياتي اصطلاحات فصل دوم : ادبيات پيشينه پژوهش تعاريف ازدواج عوامل فروپاشي ازدواج انگيزه هاي ازدواج انواع ازدواج عوامل تعيين كننده سازگاري در ازدواج اسلام و اهميت ازدواج عوامل تاثير گذار بر رضايت از زندگي تئوري تصور از همسر مطلوب تفاهم زناشويي اسنادهاي رفتارهاي مطلوب و نامطلوب پنج قاعده براي ايجاد ارتباطي سازنده رضايتمندي از زندگي زناشويي بررسي مراحل مختلف زندگي خانواده استرسهاي خانواده و تغييرات بررسي علل نارضايتي از زندگي زناشويي دلبستگي - ويژگي هاي دلبستگي - الگوهاي دلبستگي در بزرگسالان و زوجين - الگوهاي دلبستگي در بزرگسالان تحقيقات و پژوهش هاي داخلي تحقيقات و پژوهشهاي خارجي فصل سوم : روش پژوهش جامعه آماري نمونه و روش نمونه گيري طرح پژوهش ابزار پژوهش شيوه اجرا روش آماري فصل چهارم : تجزيه و تحليل آماري داده ها توصيف داده ها تحليل داده ها فصل پنجم : بحث و تفسير خلاصه پژوهش بحث و تفسير محدوديت و مشكلات پيشنهادها

👇 تصادفی👇

آموزش رفع ارور همپوشانی صفحه یا Screen Overlay Detected مارشمالودانلود شبیه سازی سوئیچ زنی نرم مبدل DC/DC ایزوله شده در متلبکنکور (تکنیک ها+برنامه ریزی ویژه)دانلود مقاله و پروژه همكشيدگي در گونه راش و مدل سازيتراکت رنگی اسباب بازی فروشی لایه باز بسیار زیبا ومدرنکسب درآمد از اینترنت_پول زیاد با کسب و کار اینترنتی_کسب درآمد بدون عرق ریختن_کسب و کار در خانهکسب درامد تضمینی از اینترنتبرنامه ساز اندروید گرافیکی بدون دانش برنامه نویسی ساده و روان همرا با اموزشکتاب راه دشوار پیروزیبررسی میزان تأثیرفعالیت های فرهنگی مساجد بر روی جوانان ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل

دانلود

خرید اینترنتی

👇🏞 تصاویر 🏞