👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

بررسي ارتعاشات گرافن تک لايه، در محیط الاستيک، تحت بارگذاري فشاري دومحوره بر مبناي تئوري الاستيسيته گرادیان کرنش اینرسی

ارتباط با ما

دانلود


بررسي ارتعاشات گرافن تک لايه، در محیط الاستيک، تحت بارگذاري فشاري دومحوره بر مبناي تئوري الاستيسيته گرادیان کرنش اینرسی
عنوان تحقیق: بررسي ارتعاشات گرافن تک­لايه، در محیط الاستيک، تحت بارگذاري فشاري دومحوره بر مبناي تئوري الاستيسيته گرادیان کرنش اینرسی
فرمت فایل: Word
تعداد صفحات: 69
شرح مختصر:
در بسیاری از کاربردها گرافن (تک­لایه یا چندلایه) درون ماتریس پلیمری به صورت کامپوزیت مورد استفاده قرار می­گیرد. در این پژوهش گرافن ایده­آل با شکل پیوندی شش­ضلعی بین اتم­ها، واقع در ماتریس پلیمری، با شرایط مرزی مختلف شامل گیردار و ساده تحت بارگذاری فشاری خارجی دومحوره و بارگذاری حرارتی مورد بررسی قرار می­گیرد. این کامپوزیت به شکل تک­لایه در نظر گرفته می­شود.
برای مدل­سازی ابتدا جابه­جایی­ها با استفاده از تئوری تغییرشکل برشی مرتبه سوم تخمین زده می­شوند و با استفاده از دو مدل وینکلر و پاسترناک ماتریس پلیمری مدل­سازی خواهد شد. با استفاده از تئوری گرادیان کرنش-اینرسی معادلات تعادل دینامیکی به­دست آمده و با استفاده از روش مربعات دیفرانسیلی بهبود یافته معادلات حل می­شوند. توزیع دما در سطح سازه با تابعیت خطی نسبت به طول و عرض صفحه، و به شکل بار گسترده فرض می­شود. فرکانس­های طبیعی و شکل مودهای مربوطه که وابسته به پارامترهای سیستم­اند در دماهای مختلف محاسبه می­گردد و اثر پارامترهایی مانند ضرایب وینکلر و پاسترناک، پارامترهای گرادیان کرنش-اینرسی و همچنین تعداد نقاط شبکه­بندی مورد بررسی قرار می­گیرد. از فرکانس­های طبیعی بسیار بالای به­دست آمده در این پژوهش می­توان سختی بالای سیستم را نتیجه گرفت.
کلمات کلیدی: گرافن، ارتعاشات نانوصفحه، مربعات دیفرانسیلی بهبودیافته، تغییرشکل برشی مرتبه سوم
فهرست مطالب
چکیده1
فصل اول
مقدمه. 2
1- 1 مقدمه­ای بر نانوکامپوزیت­های گرافنی.. 2
1-1-1 تاریخچه:2
1-1-2 معرفی:3
1-1-3 روش­های ساخت گرافن.. 4
1-1-4 خواص:6
1-1-5 کاربردها:8
1-2 مقدمه­ای بر روش­های تحلیل مواد نانوساختار:.................. 8
1-2-1 تئوریتنش دوگانه. 9
1-2-2 تئوریالاستیسیته­ی غیرمحلی ارینگن.. 9
1-2-3 تئوری گرادیان کرنش-اینرسی.. 10
1-3مروری بر پژوهش­های انجام شده 11
1-4معرفی پایاننامه­ی کنونی و اهداف آن............ 13
فصل دوم
معادلات حرکت.. 14
2-1فرمولبندی معادله­ی حرکت نانوصفحه. 14
2-2 روشمربعات دیفرانسیلی بهبودیافته. 25
2-3 فرم عادی معادلات به­دست آمده از تئوری گرادیان کرنش-اینرسی.. 28
فصل سوم
نتیجه­های عددی.. 29
3-1 مقدمه. 29
3-2 اعتبارسنجی روش حل.. 30
3-3 بررسی اثرات تعداد نقاط شبکه­بندی بر فرکانسهای طبیعی سازه30
3-4 بررسی اثرات پارامترهای اندازه در تئوری گرادیان کرنش-اینرسی بر فرکانس سازه31
3-5 بررسی اثرات نیروی اعمالی بر فرکانس­های سازه36
3-6 بررسی تأثیر ضرایب وینکلر و پاسترناک بر فرکانس­های طبیعی.. 37
3-7 بررسی اثرات تغییر دما بر فرکانس­های طبیعی سازه39
3-8 شکل مودهای سازه40
فصل چهارم
نتیجه­گیری و پیشنهادات.. 42
4-1 مقدمه. 42
4-2 نتیجه­ گیری.. 42
4-3 پیشنهادات.. 43
مراجع. 44
پیوست الف
فرم عادی معادلات به­دست آمده از تئوری گرادیان کرنش-اینرسی.. 48

👇 تصادفی👇

کتاب روان شناسی عمومیتحقیق آشنایی با تکنولوژی جوشکاریدانلود پايان نامه مهندسي شيمي بيوتكنولوژي ، ارزيابي ميزان توليد داروي دسفرال از سويه استرپتومايسس پيلوسوس به روش بيولوژيكبررسي رابطه ي رضايت شغلي و استفاده بهينه از زمان در كارمندان استانداريانواع استاندارد پیچ هاکتاب چشم طلاییدانلود جزوه خلاصه درس و نکات کنکوری درس برنامه سازی 1 و 2‎ ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل بررسي ارتعاشات گرافن تک لايه، در محیط الاستيک، تحت بارگذاري فشاري دومحوره بر مبناي تئوري الاستيسيته گرادیان کرنش اینرسی

بررسي ارتعاشات گرافن تک لايه، در محیط الاستيک، تحت بارگذاري فشاري دومحوره بر مبناي تئوري الاستيسيته گرادیان کرنش اینرسی

دانلود بررسي ارتعاشات گرافن تک لايه، در محیط الاستيک، تحت بارگذاري فشاري دومحوره بر مبناي تئوري الاستيسيته گرادیان کرنش اینرسی

خرید اینترنتی بررسي ارتعاشات گرافن تک لايه، در محیط الاستيک، تحت بارگذاري فشاري دومحوره بر مبناي تئوري الاستيسيته گرادیان کرنش اینرسی

👇🏞 تصاویر 🏞