👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

بررسي علايم تقليدي (تمارض) در مراجعه كنندگان به بخش معاينات روانپزشكي قانوني تهران از اسفند 1388 لغايت اسفند ماه 1389

ارتباط با ما

دانلود


بررسي علايم تقليدي (تمارض) در مراجعه كنندگان به بخش معاينات روانپزشكي قانوني تهران از اسفند 1388 لغايت اسفند ماه 1389
عنوان تحقیق: بررسي علايم تقليدي (تمارض) در مراجعه كنندگان به بخش معاينات روانپزشكي قانوني تهران از اسفند 1388 لغايت اسفند ماه1389
فرمت فایل: word
تعداد صفحات: 86
شرح مختصر:
زمینه و هدف: ابتلا به اختلالات روانی در بسیاری از سیستمهای قضایی به عنوان عاملی جهت تخفیف مجازات در نظر گرفته می‌شود. از اینرو روانپزشك قانونی دارای نقشی كلیدی در تشخیص تمارض می‌باشد. با ینحال اطلاعات اندكی در خصوص شایعترین علایمی كه توسط متمارضین مورد تقلید قرار می‌گیرد وجود دارد. این مطالعه بمنظور ارزیابی این علایم در میان متمارضین در جامعه ایرانی انجام شده است. روش كار: در این مطالعه افرادی كه با دستور قضایی بمنظور ارزیابی وضعیت روانی به مركز روانپزشكی قانونی تهران معرفی شده بودند طی یكسال و بر اساس معیارهای اختلالات روانی DSM-IV مورد ارزیابی قرار گرفتند. 41 مورد كه بعنوان متمارض شناخته شدند، مجددا مورد مصاحبه اختصاصی قرار گرفتند. یافته ها: در این مطالعه علایم اختلال رفتاری بیشتر از سایر علایم توسط مراجعین مورد تقلید قرار گرفته بود بطوریكه در 75.6 درصد ( حدود اطمینان 95 درصد: 62.5- 88.8) این علایم دیده میشد. پس از آن علایم خلقی و عاطفه (65.9%) ، علایم اختلال شناختی (56.1%) ، علایم اختلال تفكر (46.3%)، علایم اختلال ادراك (34.1%) و علایم اختلال محتوای فكر(19.5%) بترتیب شیوع دیده می‌شد. در بررسی این علایم بر حسب سن، جنس، شغل و علت ارجاع جهت بررسی روانپزشكی تفاوت معنی داری میان گروههای مختلف دیده نشد. تنها علایم اختلال تفكر با سطح تحصیلات مراجعین بطور معنی داری افزایش می یافت (p=0.045). نتیجه گیری: تمارض به علایم بیماری روانی بیشتر در سطوح پایین اقتصادی و اجتماعی جامعه ایرانی دیده می‌شود و اغلب افراد اقدام به تقلید علایم ساده ای نظیر اختلالات رفتاری و علایم خلقی و عاطفه می‌نمایند. هرچند انجام مصاحبه توسط روانپزشك قانونی می‌تواند در تشخیص بیماران واقعی از متمارضین كمك كننده باشد، لازمست مطالعاتی در زمینه اعتبار بخشی به آزمونهای ارزیابی تمارض در كشور صورت پذیرد.
فهرست مطالب
چکیده
فصل 1- مقدمه
تعریف واژه‌ها
اهداف، فرضیات و سوالات پژوهشی
سوالات پژوهش
فصل 2- مروری بر مطالعات مشابه
فصل 3- روش بررسی
الف - جدول متغیرها
ب – نوع مطالعه
ج – جمعیت مورد مطالعه
د – مكان و زمان انجام مطالعه
ه – روش جمع آوری داده ها
و – تعیین حجم نمونه و روش تجزیه و تحلیل داده ها
ز – مشكلات و محدودیتهای اجرای طرح
ح – ملاحظات اخلاقی
فصل 4- نتایج
جدول شماره 1- توزیع سنی و جنسی متمارضین در مراجعه كنندگان به بخش معاینات روانپزشكی واحد مركزی تهران
نمودار شماره 1- توزیع سنی متمارضین در جامعه مورد مطالعه
جدول شماره 2 - توزیع فراوانی انواع نشانه های روانی تقلید شده در مراجعین به بخش معاینات روانپزشكی
جدول شماره 3- توزیع فراوانی انواع نشانه های تقلیدی در مراجعه كنندگان به بخش معاینات روانپزشكی بر حسب سن
جدول شماره4- توزیع فراوانی انواع نشانه های تقلیدی در مراجعه كنندگان به بخش معاینات روانپزشكی بر حسب جنس
نمودار شماره 2- توزیع فراوانی تمارض به علایم روانی بر حسب میزان تحصیلات
جدول شماره 5-الف. توزیع فراوانی انواع نشانه های تقلیدی در مراجعه كنندگان به بخش معاینات روانپزشكی بر حسب میزان تحصیلات
جدول شماره 5-ب. توزیع فراوانی انواع نشانه های تقلیدی در مراجعه كنندگان به بخش معاینات روانپزشكی بر حسب میزان تحصیلات در دو گروه كمتر از دبیرستان و دبیرستان و بالاتر
نمودار شماره 3- توزیع فراوانی تمارض به علایم روانی بر حسب محل تولد
جدول شماره 6-الف0 توزیع فراوانی انواع نشانه های تقلیدی در مراجعه كنندگان به بخش معاینات روانپزشكی بر حسب محل تولد
جدول شماره 6-ب0 توزیع فراوانی انواع نشانه های تقلیدی در مراجعه كنندگان به بخش معاینات روانپزشكی بر حسب محل تولد در دو گروه روستایی و شهری
نمودار شماره 4 توزیع فراوانی تمارض به علایم روانی بر حسب شغل
جدول شماره 7-الف- توزیع فراوانی انواع نشانه های تقلیدی در مراجعه كنندگان به بخش معاینات روانپزشكی بر حسب شغل
جدول شماره 7-ب0 توزیع فراوانی انواع نشانه های تقلیدی در مراجعه كنندگان به بخش معاینات روانپزشكی بر حسب شغل در دو گروه شاغل و بیكار
نمودار شماره 5 توزیع فراوانی تمارض به علایم روانی بر حسب علت ارجاع
جدول شماره 8-الف. توزیع فراوانی انواع نشانه های تقلیدی در مراجعه كنندگان به بخش معاینات روانپزشكی بر حسب علت ارجاع
جدول شماره 8-ب0 توزیع فراوانی انواع نشانه های تقلیدی در مراجعه كنندگان به بخش معاینات روانپزشكی بر حسب علت ارجاع شامل جرایم جنایی و غیر جنایی
بحث
نتیجه گیری و ارائه پیشنهادها
فهرست منابع

👇 تصادفی👇

دانلود مقاله اجرای ساختمان ها با قالب لغزندهناگفته های ضروری زناشوئی و جنسی+فیلم!بررسي تطبيقي مسئوليت كيفري اطفال در ايران و اردنعنوان مقاله:نقش فرهنگ و ساختارهاي فرهنگي در تحولات جمعيتي 20صفحهwordراهنمای دریافت وامپاورپوینت سخنرانی( SCM) در دومین کنفرانس بین المللی کارآفرینی و نوآوریدانلود مقاله و پروژه سيستم مديريت كيفيت در صنايع غذايياثر محلول پاشی و مصرف خاکی منابع مختلف آهن بر رشد، جذب و انتقال آهن به وسیله سورگم و لوبیا دریک خاک آهکیدانلود دانلود پاورپوینت فن سازمان دادن در مشاوره ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل بررسي علايم تقليدي (تمارض) در مراجعه كنندگان به بخش معاينات روانپزشكي قانوني تهران از اسفند 1388 لغايت اسفند ماه 1389

بررسي علايم تقليدي (تمارض) در مراجعه كنندگان به بخش معاينات روانپزشكي قانوني تهران از اسفند 1388 لغايت اسفند ماه 1389

دانلود بررسي علايم تقليدي (تمارض) در مراجعه كنندگان به بخش معاينات روانپزشكي قانوني تهران از اسفند 1388 لغايت اسفند ماه 1389

خرید اینترنتی بررسي علايم تقليدي (تمارض) در مراجعه كنندگان به بخش معاينات روانپزشكي قانوني تهران از اسفند 1388 لغايت اسفند ماه 1389

👇🏞 تصاویر 🏞