👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

تأثير خلاقيت مصرف كننده در انتخاب محصول مدرن الكترونيكي

ارتباط با ما

دانلود


تأثير خلاقيت مصرف كننده در انتخاب محصول مدرن الكترونيكي
 
«مجله بازاريابي استراليا»
تأثير خلاقيت مصرف كننده در انتخاب محصول مدرن الكترونيكي
خلاصه: نتايج تحقيقات دانشگاهي بر روي نوآوريهاي مصرف كننده و تأثيرش روي انتخاب محصول فقدان اجماع يعني اتفاق نظر عموم را مشخص مي كند. اين تحقيق براي از بين بردن فاصله، رابطه بين نوآوري ذاتي مصرف كننده، نوآوري ويژه ذهني، نوآوري هاي نيابتي و اتخاذ توليدات الكترونيكي مدرن مصرف كننده را بررسي مي كند. اين مطالعه رويكرد بر پاية بررسي هاي كمّي را براي امتحان چندين فرضيه مربوط به خلاقيت هاي مصرف كننده و اتخاذ محصولات مدرن به كار مي برد.
به طور كلّي، 256 استراليايي 18 سال به بالا يك نظرخواهي آنلاين را تكميل كردند و سپس به تجزيه و تحليل آن پرداختند. با انجام معادل ساختاري مدل سازي، دريافتيم كه نوآوريهاي ويژة ذهني نسبت به نوآوريهاي ذاتي مصرف كننده در انتخاب چنين محصولاتي مؤثرتر است. امّا دريافتيم كه رابطة بين نوآوريهاي ويژة ذهني و اتخاذ توليدات مدرن، اگرچه مثبت است ولي هنوز نسبتاً ضعيف است براي شفاف سازي مسئله، نياز به تحقيقات بيشتر براي درك كامل اين موضوع كه اتخاذ محصولات «مدرن» در استراليا و در عرصة بين المللي چه معني و مفهومي دارد و براي روشن تر شدن روابط بين سنجش هاي نوآوري است. آكادمي بازاريابي نيوزيلند و استراليا 2012، ناشر: اِسه وي اِر اِل تي دي تمامي حقوق محفوظ است.
مقاله انگلیسی:7 صفحه
ترجمه مقاله: 18صفحه word

👇 تصادفی👇

آموزش آشپزی غذاهای شرقی، غربی، ترکی و عربیجزوه ی کامل آموزش محیط آنالیز در نرم افزار کتیا Generative structural analysis آنالیز استاتیکیدانلود لایه shapefile مرز استان کرمانپایان نامه آثار دنیوی اعمال در قرآندانلود مقاله سیستم مدیریت پایگاه داده‌هاارائه الگویی جهت ارزیابی متریک های سند تشریح الزامات نرم افزار(SRS)دانلود کتاب تصویری جوغن ها همراه با تفسیرپروپوزال بررسی و بهینه‌سازی کنترل فعال سازه‌ها براساس منحنی ظرفیت- تقاضاRenewable Energy Systems ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل تأثير خلاقيت مصرف كننده در انتخاب محصول مدرن الكترونيكي

تأثير خلاقيت مصرف كننده در انتخاب محصول مدرن الكترونيكي

دانلود تأثير خلاقيت مصرف كننده در انتخاب محصول مدرن الكترونيكي

خرید اینترنتی تأثير خلاقيت مصرف كننده در انتخاب محصول مدرن الكترونيكي

👇🏞 تصاویر 🏞