👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

ارتباط با ما

دانلودآشنايي با سيستم دوربين ها عكاسي به معناي عام آن برسه محور دوربين ، مواد حساس به نور (فيلم) و نوار استوار است كه بدون هر يك از اين عوامل عكاسي غير ممكن خواهد بود . دوربين : دوربينهاي عكاسي امروزه تنوع بسيار چشمگيري از لحاظ سيستم و شكل ظاهري دارند ، اما پايه و اساس تمامي آنها اتاقك تا ريك است . اتاقك تا ريك از زمانهاي بسيار دور شناخته شده بود . در قرن يازدهم حسن بن هيثم دانشمند عرب اتاقك تاريك را براي رصد ستاره ها و مطالعه در خسوف و كسوف مورد استفاده قرار مي داد . بعد ها اين وسيله طي جنگهاي صليبي به اروپا راه يافت و توسط لئوناردو داوينچي نابغة‌ قرن شانزدهم كمراابسكيور Camera Obscura نام گرفت . اتاقك تاريك عبارت بود از اتاقكي كه فقط بر روي يكي از سطوح آن روزنة ريزي تعبيه شده بود ، نو ر از روزنه عبو ركرده وتصوير نسبتا‏ٌ واضح و وارونه اي بر روي سطح مقابل روزنه تشكيل مي داد . در واقع تصوير اتاقك تا ريك از نقاط بسيار ريز نوري تشكيل مي شود .( نه خطوط و يا سطوح نوري) ، به همين دليل در محاسبه و تعبيه قطر رو زنه دقت فراواني مي شود . اگر قطر روزنه ريز تر از حد معمول باشد ، شعاعهاي نوري در محل روزنه افتراق پيدا مي كنند و با بزرگتر شدن روزنه ، نقاط نوري تداخل كرده و در نهايت وضوح تصوير از بين مي رود . پس از اندك زماني اتقك تاريك مورد استفاده عنقشان قرار گرفت ، بدين معني كه آنها صفحاتي را روي سطح مقابل روزنه مي چسباندند و تصويري را كه بر روي آن شكل مي گرفت ، طراحي مي كردند . تصوير بدست آمده به اين روش ، از پرسپكتيو بسيار صحيحي بر خوردار بود ، اما براي اين كار ، چون تصوير بسيار تاريك بود و نور كمي به داخل اتا قك مي تابيد لازم بود نقاشان مدت زيادي را در اين اتاقك باقي بمانند تا چشمشان به تاريكي عادت كند و قادر به ددن تصوير شود . بعدها در سال1550 ايتالياييها روزنة اتاقك تاريك را به يك عدسي محدب مجهز كردند، با اين كار روشنايي و وضوح تصوير بسيار بهبود يافت و زمينه براي تغيير تحولهاي مهم اين وسيله فراهم شد . در قرن هفدهم كه به علت كم حجم شدن اتاقك تاريك قابل حمل شده بود ، آينة 45درجه اي به آن افزوده شد . آينه نور منعكس شده از موضوع را بر روي صفحه اي واقع در داخل اتاقك انتقال مي داد و طراحان از تصوير بدست آمده استفاده مي كردند . بعدها نوع كوچكتري از اين اتاقكها به صورت تا شو ساخته شد كه آن را بر روي ميز يا محل تختي مي گذاشتند وعدسي آن را رو به موضوع قرار مي داد ند. نور با عبور از عدسي و شكسته شدن توسط آينه به صفحة شيشه اي مالتي واقع در سطح بالاي جعبه مي رسيد و تصوير بر روي اين صفحه تشكيل مي شد . اين وسيله به سرعت در مناطق عمومي و پاركها به كار گرفته شد و تاچندي پيش نيز برخي از عكاسان دوره گرد از آنها استفاده مي كردند . اين پديده افراد زيادي را به فكر ثبت تصوير تشكيل شده در آن انداخت و فعاليت هاي مختلفي شروع شد . سرانجام در سال 1822 ژوزف نيسفورنيپس افسر بازنشسته فرانسوي موفق كه به ساخت داروي ثبوت شده بود ، اولين تصوير ثابت دنيا را بر روي كاغذ ثبت كرد . اين اختراع به سرعت توسط افراد ديگر تكميل شد ، اما به دليل آنكه در آن ايام دستگاه آگرانديسوري وجود نداشت ، براي ثبت هر موضوعي اتاقكي مناسب با ابعاد آن مي ساختند ، مثلا‏ُ براي عكاسي از يك واگن قطار از دوربين بسيار بزرگ موسوم به ”ماموتكمرا” سود مي جستند . با گذشت ساليان متمادي ، اتقك تاريك تحولات بسيا ري يافت و به وسايل متعددي مجهز شده است تا سرانجام به شكل دوربين هاي امروزي درآمد . هر چند دوربين هاي عكا سي با طيف بسيار گسترده اي در مدل ، شكل ، اندازه و ماركهاي مختلف عرضه مي شوند ، اما در بسيار مشخصات اصولي مشتركندكه اين وجه اشتراك امكان طبقه بندي آنها را از چند لحاظ فراهم مي آورد . عده اي دوربين ها را از لحاظ نوع و قطع فيلم مصرفي طبقه بندي كرده اند كه به ترتيب عبارتند از :

👇 تصادفی👇

وکتور آرم - گروه R448-بررسی عددی اثر میرایی بر روی نتایج تحلیل غیرخطی سدهای بتنی وزنیدانلود جزوه اصول مقاله نویسی (word)پروژه " بررسی لایه ی مرزی آرام در صفحه ی تخت "معرفی سایت های علمی و سرگرمی به همراه دسته بندی و ویرایشطرح توجيهي توليد كنسرو ماهيبررسی اثربخشی آموزش هوش فضایی بر افزایش خود کارآمدی وانگیزیش پیشرفت در دانش آموزان رشته علوم انسانی ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل

دانلود

خرید اینترنتی

👇🏞 تصاویر 🏞