👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

بررسی و تطبیق وامق و عذراهای موجود قرن دهم تا سیزدهم از حیث داستان شخصیت ها زمان مکان عناصر زیبایی(فرمت word و با قابلیت ویرایش)تعداد صفحات110

ارتباط با ما

دانلود


بررسی و تطبیق وامق و عذراهای موجود قرن دهم تا سیزدهم از حیث داستان شخصیت ها  زمان مکان  عناصر زیبایی(فرمت word و با قابلیت ویرایش)تعداد صفحات110
1-1- مقدمه
غنا در لغت به معنای سرود و نغمه و آواز خوش است . و ادبیات غنایی مجموعه ای از آثار ادبی را در ادبیات ملل شامل می شود که محور اصلی آنها عشق و محبت و احساسات درونی است در ادبیات تمام ملل دنیا ادبیات غنایی ارزش و اعتبار ویژه ای دارد و بیشترین توجه ها معطوف این نوع ادبیات است.
فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصـل اول : کلیات پـژوهش 1
1-1. مقدمه 2
1-2. اهداف پژوهش 3
1-3. روش تحقیق 3
1-4. اهمیت و ضرورت پژوهش 3
1-5.پیشینه تحقیق 4
فصل دوم : مقدمـه 5
2-1. صفویه و اوضاع اجتماعی 6
2-2. اوضاع ادبی درزمان صفویه 8
2-3. قاجاریه و اوضاع اجتماعی 12
2-4. قاجاریه و اوضاع ادبی 14
2-5 .ادبیات غنایی 16
2-5-1. شعر غنایی 16
2-5-2. انواع شعر غنایی در ادب فارسی 17
2-5-2- انواع غنایی در ادب فارسی 17
2-5-3. انواع شعر غنایی در ادب اروپا 19
2-5-4. تحولات انواع شعر در ادب فارسی 19
2-6.گزارشی کوتاه از چند روایت موجود از وامق و عذرا 24
2-7 .شمه ای درباب سرایندگان سه مثنوی وامق و عذرا مورد بحث 29
2-7-1. درباره میرزا آقا خان کرمانی نویسنده وامق و عذرا 29
2-7-2. زندگی نامه ی حسینی شیرازی – سراینده مثنوی وامق و عذرا 31
2-7-3. زندگی نامه میرزا محمد صادق نامی صاحب منظومه وامق و عذرا 33
فصـل سـوم 35
3-1. معنای واژگان وامق و عذرا 36
3-2. خلاصه وامق و عذرا میرزا ابراهیم کرمانی 37
3-3. خلاصه وامق و عذرا از منظومه میرزا محمد صادق نامی 57
3-4. خلاصه مثنوی وامق و عذرا حسینی 64
3-5. در این بخش عناوین و بخش های مهم هر سه کتاب را مشاهده می کنیم 69
3-5-1. مثنوی حسینی 69
3-5-2. کتاب نامی 71
3-5-3. بخش های کتاب وامق و عذرا میرزا ابراهیم خان کرمانی 72
فصـل چهارم 78
4-1. چگونگی آشنایی و عاشق شدن وامق وعذرا در 3 کتاب مورد بحث 79
4-1-2. آشنایی وامق و عذرا در منظومه حسینی 79
4-1-3.آشنایی وامق وعذرا در منظومه محمد صادق نامی برگردان به نثر از رحمت الله جباری 80
4-2. مقایسه شخصیت ها در 3 کتاب وامق و عذرا 82
4-2-1. شخصیت های مشترک هر 3 کتاب 82
4-2-2. شخصیت های مشترک مثنوی حسینی و کتاب نامی 83
4-2-3. شخصیت های کتاب آقا میرزا ابراهیم خان کرمانی 85
4-2-4. شخصیت های کتاب مثنوی حسینی 88
4-2-5. شخصیت های کتاب محمدصادق نامی برگردان به نثر از رحمت اله جباری 89
4-3. بررسی عنصر مکان در سه وامق و عذرای مورد بحث 89
4-3-1. مکان های مشترک سه کتاب وامق و عذرا 90
4-3-2. مکان های مهم مثنوی حسینی 91
4-3-3. مکان های مهم کتاب وامق و عذرا میرزا ابراهیم خان کرمانی 92
4-4. زمان 93
4-5. عناصر زیبایی 95
4-6. نتیجه گیری 105
2-7. پیشنهاد ها و راه کارها 110

👇 تصادفی👇

معماری هم ساز با طبیعت ایرانکارت ویزیت کافی شاپپایان نامه بررسی فاکتورهای مؤثر در تولید نخ ظریف چرخانه ایبررسی عناصر پایداری معماری مسکونی ایرانی؛ مورد مطالعاتی: شهر اردبیلگزارش نویسی در ترازیابیگزارش کارآموزی سفال و سفالگريپروژه طراحی موتور 6 سیلندر با سالید ورککتاب اسم اعظمسنجش سرمایش سیستم پیشنهادی سرمایش در اقلیم گرم و مرطوب ایران115- بررسی پارامترهای مؤثر بر اندركنش پوشش نگهداری- فضای بی كران سنگی در تونل های زیرزمینی تحت فشار ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل بررسی و تطبیق وامق و عذراهای موجود قرن دهم تا سیزدهم از حیث داستان شخصیت ها زمان مکان عناصر زیبایی(فرمت word و با قابلیت ویرایش)تعداد صفحات110

بررسی و تطبیق وامق و عذراهای موجود قرن دهم تا سیزدهم از حیث داستان شخصیت ها زمان مکان عناصر زیبایی(فرمت word و با قابلیت ویرایش)تعداد صفحات110

دانلود بررسی و تطبیق وامق و عذراهای موجود قرن دهم تا سیزدهم از حیث داستان شخصیت ها زمان مکان عناصر زیبایی(فرمت word و با قابلیت ویرایش)تعداد صفحات110

خرید اینترنتی بررسی و تطبیق وامق و عذراهای موجود قرن دهم تا سیزدهم از حیث داستان شخصیت ها زمان مکان عناصر زیبایی(فرمت word و با قابلیت ویرایش)تعداد صفحات110

👇🏞 تصاویر 🏞