👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

estefadeh az rayaneh va modiryat fale ha

ارتباط با ما

دانلود


estefadeh az rayaneh va modiryat fale ha
۸۳۷ Kb
توضیحات : در سال ۱۹۹۵ ، انجمن جوامع حرفهایانفورماتیک اروپا (CEPIS) یک گروه ویژه تحت حمایت مالی اتحادیه اروپاایجاد کرد که هدف آن، دستیابی به روشی برای ارتقای سطح مهارتهای IT درسراسر اروپا بود .این گروه ویژه در سال ۹۵ و اوایل ۹۶ ، آزمونهای آزمایشی،برگزار کردند تا اینکه سرانجام در آگوست سال۱۹۹۶ ، گواهینامه اروپایی راهبری کامپیوتر (ECDL) در سوئد ارائه و به تدریج در سراسر اروپا و سپس درسطح بین المللی مطرح شد . برنامه ECDL/ICDLتوسط بنیادECDL-F ECDL در سطح جهانی اداره می شود .این بنیاد که در سال ۱۹۹۷ تاسیس شد، سازمانی غیرانتفاعی است که وظیفه آن بهبود، گسترش و تصدیق مهارت های کامپیوتری ودانش IT است . در حال حاضر ICDL به مدرک استانداردی تبدیل شده که درکشورهای غیراروپایی کاربرد دارد و برنامه درسی آن مشابه دروس ECDL است .بنیاد گواهینامه اروپایی راهبری کامپیوتر، برنامه درسی را تعیین کرده وآن را دائما به روز رسانی میکند تا اطمینان حاصل شود که دروس آن با دنیایکار و پیشرفت های انجام شده در زمینه فناوری، هماهنگ است . میزان پذیرش ICDL در کشورها، به طور روز افزونی در حال رشد است و در حال حاضر بسیاریاز افراد و شرکتها، این گواهینامه را معیاری برای سنجش مهارتهای کامپیوتریمیدانند. سازمانهای حمایت کننده ازICDL ، در بخش وسیعی از صنعت و دانشگاه فعالیت میکنند .علاوه بر آن، این گواهینامه مورد حمایت اتحادیه اروپاست کهاستانداردها و سطح کیفیت را در سراسر اروپا تضمین می کند .مهارت های هفتگانه ICDL شامل موارد زیر است :
۱ – مفاهیم اساسی تئوری IT ۲ – مقدمه ای بر ویندوز – استفاده و مدیریت فایلها بخش دوم برای خرید موجود است
 

👇 تصادفی👇

توسعه ، بهسازی ، حفاظت و مرمت حرم شریف نجف و بافت اطراف آندانلود گزارش کارآموزی در اداره ثبت احوال111-بهسازی سازندهای آب با رعایت حریم برداشت اصولی سنگدانه های بستر با مطالعه موردی رودخانه زاینده رود اصفهاننمونه سوالات تخصصی رشته روانشناسی -روانشناسی سیاسی کد درس: 1217230دانلود پروژه یک برنامه پخش MP3 سادهگزارش کارآموزی در مورد پرس، شركت صنعتي كوشا ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل estefadeh az rayaneh va modiryat fale ha

estefadeh az rayaneh va modiryat fale ha

دانلود estefadeh az rayaneh va modiryat fale ha

خرید اینترنتی estefadeh az rayaneh va modiryat fale ha

👇🏞 تصاویر 🏞