👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

حسابرسی و مفاهیم آن

ارتباط با ما

دانلود


حسابرسی و مفاهیم آن
عنوان تحقیق: حسابرسی و مفاهیم آن
فرمت فایل: word
تعداد صفحات: 64
شرح مختصر:
سیستم اقتصادی یک کشور به میزان قابل توجهی به تصمیم گیریهای مدیریت در واحدهای اقتصادی بستگی دارد. بدیهی است این تصمیم گیریها نقش تعیین کننده ای در میزان درآمد های اقتصادی و ثمر بخش بودن فعالیتهای تعیین شده و استفاده بهینه از امکانات تولیدی و خدماتی مؤسسات انتفاعی و غیرانتفاعی کشور دارند. لذا اصولاً صاحبان سهام و یا نمایندگان آنها همواره می خواهند بدانند که آیا مدیران اجرایی در تصمیم گیریهای خود صحیح عمل کرده اند یا خیر؟ و آیا توانسته اند از امکانات موجود حداکثر استفاده را کنند یا خیر؟ آیا در موسسات افزایش کارایی و رعایت صرفه اقتصادی انجام شده است؟ امروز در محیط اقتصادی که دارای نظامهای متعدد و ابعاد گوناگون است، مدیریت سازمانی تأکید فزاینده ای بر ارزیابی صرفه اقتصادی، کارآیی و اثر بخشی عملیات سازمانی دارد. حسابرسی عملکرد به عنوان ابزاری برای این ارزیابی به کار می رود. در محیطهای رقابتی ضروری است تا مدیران با استفاده از فرایند ارزیابی عملکرد به هدایت صحیح امور در مسیر پیشرفت کار و در جهت اهداف و استراتژی های مورد نظر سازمان به شیوه ای آگاهانه بپردازند.
فهرست مطالب
مقدمه
حسابرسی چیست 1
نظریه شبه قضائی 1
نظریه مسئولیت اجتماعی 2
نظریه مباشرت و نظارت 2
انواع حسابرسی2
انواع حسابرسی از نظر تابعیت سازمانی3
انواع حسابرسی از نظر نوع رسیدگی3
تحول در متدولوژی حسابرسی5
وظیفه حسابرس خارجی6
تحول هدف های حسابرسی6
نقش اصلی حرفه ی حسابرسی6
انواع حسابرسی7
حسابرسی از نظر دلیل ارجاع کار8
انواع حسابرسان9
فصل دوم
فلسفه حسابرسی ( نقش های اقتصادی و اجتماعی حسابرسی)
نقش عام اجتماعی رسیدگی و حسابرسی11
نقش خاص اجتماعی حسابرسی11
حاکمیت شرکتی12
چارچوب نظری حاکمیت شرکتی13
تئوری نمایندگی14
تئوری هزینه معاملات14
تئوری هزینه ی معاملات در برابر تئوری نمایندگی15
تئوری ذی نفعان15
تئوری ذی نفعان در برابر تئوری نمایندگی16
قدرت و نقش اجتماعی حسابرسی16
نقش اقتصادی کلی رسیدگی و حسابرسی17
نقش اقتصادی خاص حسابرسی17
تقریر ادبیات نقش اقتصادی حسابرسی18
نفع شخصی اقتصادی و رسیدگی19
نقش روانشناسی رسیدگی و حسابرسی 20
فصل سوم
فرضیات بدیهی حسابرسی
فرضیات بدیهی توجیه کننده حسابرسی24
فرضیات بدیهی رفتاری حسابرسی26
فرضیات بدیهی کارکردی حسابرسی28
فصل چهارم
حسابرسی مالی و مالیاتی در محیط تجارت الکترونیک
عوامل موثر بر بهرهوری نیروی انسانی شاغل در موسسه های حسابرسی
موانع و مشکلات بهبود بهره وری37
اهمیت ارتقای بهره وری38
عوامل موثر بر بهره وری39 توسعه حسابرسی عملکرد و بهبود مدیریت در بخش دولتی 41
منظور از حسابدهی دولتی چیست 42
فصل پنجم
حسابرسی دولتی در حاکمیت شرکتی یا نظام راهبری سازمانی دولتی
اصول نظام راهبری45
حسابرسی بخش دولتی47
نقش های حسابرسی48
انواع حسابرسی و خدمات در حسابرسی دولتی 49
ادامه نقش های حسابرسی51
خط مشی گزارشگری حسابرسان دولتی51
نتیجه گیری52
منابع و مأخذ53

👇 تصادفی👇

طرح کسب و کارنرم افزار شطرنجدامپ بیکد پیکره بندی شده ایسیو J34 خودرو 206آشنایی با مفهوم دولت و وظایف آن ***دانلود تحقیق تهاجم فرهنگي و آثار آن بر جامعه امروزيگزارش کارآموزی شرکت سیمان شاهرودبررسي مقايسه اي سلامت رواني بين سالمندان ساکن خانه سالمندان و سالمندان ساکن در منزلساخت ساعت و آموزش تایمرهای 0 و 2 میکروترجمه مقاله زبان انگلیسی(صنایع-مواد افزودنی های قندی) ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل حسابرسی و مفاهیم آن

حسابرسی و مفاهیم آن

دانلود حسابرسی و مفاهیم آن

خرید اینترنتی حسابرسی و مفاهیم آن

👇🏞 تصاویر 🏞