👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

پيش بيني کوتاه مدت بار استان مازندران با استفاده از سيستم هاي خبره

ارتباط با ما

دانلود


پيش بيني کوتاه مدت بار استان مازندران با استفاده از سيستم هاي خبره
عنوان تحقیق: پيش بيني کوتاه مدت بار استان مازندران با استفاده از سيستم هاي خبره
فرمت فایل: word
تعداد صفحات: 99
شرح مختصر:
پيش بيني بار کوتاه مدت، به صورت پيش بيني بار يک ساعت تا چند روز آينده تاثير به سزايي بر امر بهره برداري سيستم هاي قدرت دارد. زيرا بسياري از تدابير مديريت انرژي از قبيل تنظيم برنامه مقرون به صرفه جهت استفاده از نيروگاه هاي موجود، برنامه ريزي خريد سوخت مورد نياز نيروگاه ها، ورود و خروج واحدها، توسعه خطوط انتقال و ترانس شبکه فوق توزيع و همچنين ميزان خاموشي ها در صورت کمبود، بر اساس اين پيش بيني انجام مي شود.
در این پروژه انواع مدلهاي پيش بيني از جمله مدل سري زماني، رگرسيون، مصرف نهائي و شبکه عصبي بررسی شده است. با توجه به اينکه پيش بيني بار متداول در شرکت توزيع مازندران با استفاده از روش های سنتی بوده است و از آنجایی که این روش قادر به پیش بینی دقیق بار روزهای آینده و روزهاي خاص نبوده است، براي دستيابي به مدل مطلوب به بررسي روش فازي پرداخته شده است. در اين راستا ابتدا به تشريح منطق فازي و روش پياده سازي برنامه در محيط مطلب اشاره نموده و سپس با بهره گيري از اطلاعات سالهاي گذشته و نمودار مصرف و لحاظ نمودن تاثير عوامل محيطي، بار کوتاه مدت استان مازندران را پيش بيني شده است. استفاده از روش منطق فازي منجر به افزايش دقت و سرعت پيش بيني، رفع مشكل پيش بيني بار روزهاي خاص، كاهش حجم بانك اطلاعاتي توام با افزايش قابليت تاثير عوامل مختلف گرديده است.
 فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول: مقدمه
1-1) اهميت پيش بيني بار سيستم هاي قدرت.5
1-1-1) بررسی اهميت پيش بيني باراز لحاظ فنی5
1-1-2) بررسی اهميت پيش بيني باراز لحاظ اقتصادی6
1-2) راهکارها8
1-3) پيش بيني بار ازدیدگاه دوره های زمانی9
1-3-1) برنامه ريزي دراز مدت9
1-3-2) برنامه ريزي ميان مدت10
1-3-3) برنامه ريزي كوتاه مدت10
1-3-4) برنامه ريزي لحظه اي / چند دقيقه تا چند ساعت10
1-4) عوامل موثر در پيش بيني بار الکتريکي11
1-4-1) عوامل اقليمي12
1-4-2) عوامل اقتصادي12
1-4-3) تاثير زمان بر بار مصرفي12
- جمع بندي و نتيجه گيري 12
فصل دوم: روش هاي مدل سازي
2-1) پيش بيني16
2-2) دقت پيش بيني16
2-3) معيار سنجش خطا در پيش بيني17
2-4) روشهاي پيش بيني17
2-4-1) روش سري زماني18
2-4-2) روش رگرسيون26
2-4-3) پيش بيني باربا استفاده ازآمارهاي مستقل27
2-4-4)روش مصرف نهايی
28
2-4-5) روش كاربري ارضي29
2-4-6) روش عصبي30
2-5) پيش بيني بارکوتاه مدت استان مازندران با استفاده از روش رگرسيون38
2-5-1) برازش مدل رگرسيون در محيط SAS 38
2-5-2) تحلیل نتایج حاصل ازمدل رگرسیون41
- جمع بندي و نتيجه گيري 44
فصل سوم: مدل سازي به روش فازي
3-1) ضرورت استفاده از سيستم خبره فازي جهت پيش بيني بار......47
3-2) توابع عضويت 49
3-3) مراحل طراحي يک سيستم فازي52
3-4) کاربرد نرم افزار MATLAB55
3-4-1) ويرايشگر توابع عضويت (The Membership function editor59
3-4-2) ويرايشگر قواعد (The Rule editor63
3-4-3) نمايشگر قواعد( (The Rule viewer64
3-4-4) نمايشگر سطوح(The surface viewer65
فصل چهارم : طراحي مدل فازي جهت پيش بيني بار کوتاه مدت استان مازندران
4-1) طراحي مدل فازي جهت پيش بيني بار کوتاه مدت68
4-1-1) مشخص کردن ورودي ها، خروجي ها و روش مورد استفاده براي غير فازي کردن68
4-1-2) تعيين مجموعه هاي فازي و تابع عضويت براي ورودي ها و خروجي ها70
4-1-3) شاخت قواعد با شناخت از مجموعه هاي فازي76
4-1-4) معتبرسازي و بازنگري قواعد81
فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادات
نتيجه گيري88
پيشنهادات89
مراجع92

👇 تصادفی👇

379-بررسی رفتار لرزهای مخازن بتنی سه بعدی باتحلیلهای تاریخچه زمانیمقاله 9- بررسی انیمیشن در دهه 80نشریه ماه مبارک رمضانپیشینه و مبانی نظری تحقیق نقدشوندگيعنوان پروژه : انجام محاسبات مختلف آماری با زبان سی شارپمدلسازی موتور dc مغناطیس دائم با اتصال مستقیم به ماژول های خورشیدی در متلبمكانيك پتك ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل پيش بيني کوتاه مدت بار استان مازندران با استفاده از سيستم هاي خبره

پيش بيني کوتاه مدت بار استان مازندران با استفاده از سيستم هاي خبره

دانلود پيش بيني کوتاه مدت بار استان مازندران با استفاده از سيستم هاي خبره

خرید اینترنتی پيش بيني کوتاه مدت بار استان مازندران با استفاده از سيستم هاي خبره

👇🏞 تصاویر 🏞