👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

نگرشی بر کار و تولید از دیدگاه قرآن کریم

ارتباط با ما

دانلود


نگرشی بر کار و تولید از دیدگاه قرآن کریم
نوع فایل:PDF
تعداد صفحات:15
سال انتشار:1395
چکیده
جایگاه کار و تولید دردیدگاه اسلام به ویژه قران کریم بسیار مورد توجه بوده است تا آنجایی که خداوند حکیم درآیات کریمانه اش و در سوره های مختلف به اهمیت آن پرداخته است و به دستور العمل های مختلف برای انجام کار بهتر وتولید به صرفه تر توصیه نموده است، توجه به عدم تضییع حقوق کارگران و عمل عاملان دراین کتاب آسمانی تاکید گردیده. و البته عمل صالح یا همان کاردرست واشاره به 600 مورد مشتقات کار و کارگر از قبیل عمل، کسب ، شغل ،صنع،سعی،زرع، جهد،کدح به زیبایی اهمیت این مقوله بزرگ را دراین کتاب آسمانی نشان می دهد و ایاتی پیرامون مقوله کار برای تقویت جامعه و عنصر مهم مقابله با تهدیدات دشمن و اقتصاد مقاومتی وخودکفایی درکلمات گهر بار آن به کرات گنجانده شده است. و از موارد دیگر که ارتباط مستقیم با مقوله کار و تولید دارد از جمله برنامه ریزی و آینده نگری،امادگی برای شرایط بحران و قحطی، داشتن تخصص و علم، امانت داری وحفاظت از سرمایه های یک ملت، همکاری و تعاون درتولیدات با کیفیت، همکاری وهمدلی بین دولت و ملت بیان برخی از مصداق های تولید بویژه دربخش کشاورزی تولید لبنیات و دامداری توجه به نقش ویژه اب که بیش از 60 بار در کلمات حکیمانه حضرت حق ذکر گردیده از نکات اساسی موضوع مورد بحث ما می باشد. لازم به ذکر است در پژوهش مذکور برخی از موانع و چالش های پیش روی یک تولید خوب وبا کیفیت از قبیل اختلاقات سیاسی مدیران یک جامعه و واردات بی رویه و کاهش تولیدات داخلی و عرض اندام شغل های کاذب مثل قاچاق موارد مخدر ومسکرات و وجود فساد اقتصادی از جمله آن موارد درپژوهش مذکور می باشد.
واژگان کلیدی
کار،تولید، اسلام، اقتصاد، قرآن کریم

👇 تصادفی👇

از بادیه نشینی تا امپراتوریمقاله تعیین فاکتورهای موثر در اتلافات برودتی سقف و برآورد میزان کاهش بارگزارش کارآموزی طراحي و برنامه نويسي كامپيوتريدوره اول در روش اجزاء محدود به همراه حل مسئلهكارآموزي حسابداری دانشگاه آزاد اسلامي واحد ميانهبررسي فعاليت و انتخاب‌پذيري کاتاليستهاي اکسايشي- کاهشي در فرآيند زوج شدن اکسايشي متان در راکتور بستر سيالپروژه GIS شهر مریوانآموزش مقدماتی سینما - جواهریغذاهای آماده و فوری ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل نگرشی بر کار و تولید از دیدگاه قرآن کریم

نگرشی بر کار و تولید از دیدگاه قرآن کریم

دانلود نگرشی بر کار و تولید از دیدگاه قرآن کریم

خرید اینترنتی نگرشی بر کار و تولید از دیدگاه قرآن کریم

👇🏞 تصاویر 🏞