👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

توصیف فرایند حذف واجی در گفتار روزمره فارسی زبانان

ارتباط با ما

دانلود


توصیف فرایند حذف واجی در گفتار روزمره فارسی زبانان
نوع فایل:PDF
تعداد صفحات:9
سال انتشار:1395
چکیده
هدف این مطالعه توصیف دلایل فرایند حذف واجی درگفتار و نوشتار روزمره فارسی زبانان است . واج کوچک ترین واحد صوتی ممیز معناست، بنابراین دربعضی از واژه ها واج هایی که ازجهت تمایز معنایی نقشی ندارند، حذف می شوند. فرایندهای واجی در زبان فارسی به چهار دسته تقسیم می شود، کاهش ،افزایش، ابدال و ادغام دراین پژوهش از روش توصیفی استفاده شده و از طریق مشاهده و ضبط کلمات سخنوران فارسی زبان اطلاعات مورد نیاز جمع آوری گردیده است.جامعه نمونه تحقیق 50 نمونه از افراد بزرگسال وکودکان شهر تهرانبوده است.یافته های به دست امده عبارتند از فرایند حذف به علل غیر زبان شناختی از قبیل عدم شناخت کافی از حروف سازنده کلمات، عدم شناخت شکل کلی کلمات یاعدم توانایی درتمیز آواهای سازنده کلمات عادات نادرست هنگام خواندن متن یا نوشتن املا،ضعف درحساسیت شنوایی ضعف در حساسیت حافظه دیداری ،استرس در هنگام صحبت کردن سریع حرف زدن اتفاف می افتد.
واژگان کلیدی
فرایند واجی ،حذف، زبان فارسی، هم نشینی، آوا

👇 تصادفی👇

پروژه کارآفرینی موضوع: نانمجموعه استانداردهای حسابداریشیپ فایل دشتهای سیلابی استان یزددانلود کتاب مجموعه راهکارهای فرار از ناامیدیبیماری اب مرواریدGuitar For Dummiesبررسی دیدگاه کارکنان در مورد تأثیر عوامل فشارزای سازمانی بر عملکرد و بهبود آنپرورش تدریجی روان کودکگزارش تخصصی مدیر متوسطهدانلود برنامه پستو (حفاظت از حریم خصوصی)- با قیمتی استثنایی از پرامیس شاپ ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل توصیف فرایند حذف واجی در گفتار روزمره فارسی زبانان

توصیف فرایند حذف واجی در گفتار روزمره فارسی زبانان

دانلود توصیف فرایند حذف واجی در گفتار روزمره فارسی زبانان

خرید اینترنتی توصیف فرایند حذف واجی در گفتار روزمره فارسی زبانان

👇🏞 تصاویر 🏞