👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

ارتباط با ما

دانلودمقدمه :
مهندسی مجدد به معنای بازطراحی سازمان و آغازی دوباره ، تحول ریشه یی کسب و کار ، فرصتی دیگر برای بازسازی ساختار سازمان ، و دوباره سازی فرایندها و روش های انجام کار است . مهندسی مجدد در واقع کنار گذاشتن بخش بزرگی از دانش و یافته های پنجاه سال اخیر مدیریت صنعتی و شکستن فرضیات و قواعد قبول شده ی داخل سازمان است . در این رویکرد روش انجام کار در « دوره ی تولید انبوه » و عنوان های کهن و ترکیبات سازمانی گذشته همچون « بخش بندی اداره ، تعیین و شرح وظایف، و استاندارد سازی » از اهمیت می افتند. چرا که آن ها را سازگار با دوره یی از تفکر مدیریتی تلقی می کنند که دیگر سپری شده است .
مهندسی مجدد فرایند های کسب و کار از جمله مقوله هایی است که در دهه ی اخیر به طور قابل ملاحظه یی در ادبیات مدیریت راهبردی و تحولات سازمانی و نیز راهکارهای فناوری اطلاعات مورد توجه قرار گرفته است . صاحب نظران و طرفداران مهندسی مجدد ، این مقوله را از مهم ترین عوامل رسیدن به مزیت های رقابتی از طریق ایجاد و شکل دهی تغییرات و تحولات مهم و حتی پایه یی و انقلابی در نحوه ی فعالیت ها و عملیات سازمان ها و بنگاه های اقتصادی و تولیدی می دانند . طبق نظر اکثر نظریه پردازان ، تمرکز اصلی مهندسی مجدد بر اتخاذ رویکردی همه جانبه و فراگیر است که مؤلفه های اصلی سازمان ها از قبیل راهکارها ، ساختار ، فرایند ، نیروی انسانی و فناوری را در بر می گیرد .
علیرغم اهمیت فزاینده ی مفهوم مهندسی مجدد فرایندها- چه در حوزه های نظری و آکادمیک و چه در بین مدیران اجرایی و سازمان های واقعی – نتایج حاصل از به کارگیری شیوه ها و رویکردهای مرتبط با مهندسی مجدد در عمل چندان رضایت بخش نبوده است . نرخ شکست در فعالیت ها و پروژه های مهندسی مجدد گاهی تا 70% نیز گزارش شده است . نتایج حاصل از مطالعات حاکی از ناسازگاری و عدم انطباق انتظارات و اهداف مهندسی ومجدد با چیزی است که عملاً اتفاق می افتد . رویکردهای انقلابی وعده داده شده در مهندسی مجدد ، عمدتاً از سوی سازمان هایی که درگیر مهندسی مجدد می شوند ، به کار گرفته نمی شوند .

👇 تصادفی👇

برند یا نام تجاریداستان فکر ایرانی جلدهای 7 تا 9مطالب زناشوییبررسی آماری بیکاری , نرخ و عوامل پیدایش آن ***دانلود پایان نامه بررسی خوشه بندی در شبکه های حسگر بی سیمتحلیل تنش روتور توربین گازی به کمک مکانیک آسیب پیوسته wordتحقیق در مورد سیصد اصل در مدیریت اسلامی (با قابلیت ویرایش و فایل پاورپوبنت) تعداد صفحات 236بانک اطلاعات انبوه سازان و پیمانکاران ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل

دانلود

خرید اینترنتی

👇🏞 تصاویر 🏞