👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

sakhteman avangh moakab

ارتباط با ما

دانلود


sakhteman avangh moakab
جسم صلبی را در نظر بگیرید که از یک نقطه آویزان شده است و می‌‌تواند آزادانه حول آن نقطه دوران کند. فرض کنید محور دوران از مرکز جرم جسم عبور نمی‌‌کند و مکان هر نقطه روی جسم صلب به وسیله زاویه θ بین خط قائم و خط واصل بین آن نقطه و نقطه o که دوران حول آن صورت می‌‌گیرد، مشخص می‌‌شود. زاویه θ را به خطی اختصاص می‌‌دهیم که از مرکز جرم و نقطه ثابت o می‌‌گذرد و با محور قائم ساخته می‌‌شود.
فاصله مرکز جرم از نقطه ثابت o را با h نشان می‌‌دهیم. در راستای خط واصل بین مرکز جرم و نقطه ثابت ، در روی جسم و در طرف دیگر مرکز نقطه دیگری به نام o
prime از مرکز جرم قرار دارد، را اختیار می‌‌کنیم. تنها نیرویی که بر جسم اعمال می‌‌شود، نیروی وزن آن (Mg) است که در امتداد قائم و بر نقطه مرکز جرم وارد می‌‌شود.نیروی ثقل یا نیروی وزن جسم صلب گشتاور نیرویی را اعمال می‌‌کند که سبب دوران یا نوسان جسم حول نقطه o می‌‌گردد. بنابراین به راحتی می‌‌توانیم با استفاده از روابط دینامیک دورانی جسم صلب ، معادله حرکت آونگ مرکب را بر حسب مشتقات θ به صورت زیر بنویسیم:...........................

👇 تصادفی👇

گزارش کارآموزی بررسی مسائل ايمنی و بهداشت حرفه ای كارخانه شوگامجموعه اول مقالات مدیریت مالی -سودتحليل ارتعاشات آزاد نانوصفحه پيزوالكتريك بر اساس تئوري غيرمحلي كاهيدهCARدانلود مقاله طراحی اصلاح ضریب قدرت شبکه های برقکشف قوانین انجمنی فازیِ چند سطحي با تعيين چند آستانه(كمينه) بهينه ضریب پشتیبان با استفاده الگوریتم ژنتیك WORDالفبا و جنایت (آگاتا کریستی)آکورد آهنگهای Scotty Mccreeryدانلود مقیاس ارزیابی گرایش به بخشش (HFS)نرم افزار محاسبه کننده معدل کتبی نهایی سوم دبیرستان ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل sakhteman avangh moakab

sakhteman avangh moakab

دانلود sakhteman avangh moakab

خرید اینترنتی sakhteman avangh moakab

👇🏞 تصاویر 🏞