👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

نگاهی به اسناد بین المللی مطالعه موردی تحولات حقوق مالکیت معنوی

ارتباط با ما

دانلود


نگاهی به اسناد بین المللی مطالعه موردی تحولات حقوق مالکیت معنوی
نوع فایل:PDF
تعداد صفحات:17
سال انتشار:1395
چکیده
هدف از انجام تحقیق حاضر نگاهی به اسناد بین المللی(مطالعه موردی تحولات حقوق مالکیت معنوی) بود. در این پژوهش از روش توصیفی تحلیلی استفاده شده است . یافته های پژوهش نشان می دهد که به طور کلی ایران تعدادی از پیمانها،مانند عضویت در سازمان جهانی مالکیت فکری را پذیرفته، اماتعدادی قوانین بین المللی از جمله کنوانسیون برن را امضا نکرده که از این جهت با قوانین بین الملل اندکی فاصله دارد. ایران دربرخی از پیمان نامه های مالکیت معنوی شرکت کرده است و بعداز دوره اروگوئه در سازمان تجارت جهانی به عنوان عضو ناظرپذیرفته شده است و این به معنی پذیرش ضمنی دور اروگوئه وپیمان 1971 می باشد. اما در این میان ایران به طور کامل نسبت به کنوانسیون برن متعهد نشده است و در برخی حالات پروتکل های آن برای قانون گذار ایرانی وجاهت قانونی ندارد.
واژگان کلیدی
مالکیت معنوی،تحولات، کنوانسیون برن، سازمان جهانی مالکیت معنوی

👇 تصادفی👇

173 - اقدام پژوهی: چگونه اضطراب دانش آموزپایه سوم راهنمایی را در ساعت ریاضی کاهش دادم؟ - 30 صفحه فایل ورد - wordرابطه بکارگیری فناوری اطلاعات وارتباطات با بهبودکیفیت خدمات بانکی مبتنی بر الگوی سروکوالنگرشي بر فعاليتهاي بالادستي صنعت نفتکتاب اثرمرکبدانلود کتاب میراث زرینقدرت بیان: حرف بزن تا برنده شوینقشه اجرایی سازه فولادی و لیستوفر تایید شده نظام مهندسیپروژه مطالعه و شبیه سازی آنتنهای آرایه ایجزوه آموزشی نمونه جلسه مشاوره بر اساس رویکرد واقعیت درمانیگزارش كارآموزش مديريت بيمارستان شهيد رجايي كرج ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل نگاهی به اسناد بین المللی مطالعه موردی تحولات حقوق مالکیت معنوی

نگاهی به اسناد بین المللی مطالعه موردی تحولات حقوق مالکیت معنوی

دانلود نگاهی به اسناد بین المللی مطالعه موردی تحولات حقوق مالکیت معنوی

خرید اینترنتی نگاهی به اسناد بین المللی مطالعه موردی تحولات حقوق مالکیت معنوی

👇🏞 تصاویر 🏞