👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

بررسی مسئولیت مدنی متصدیان حمل ونقل در ایران و حقوق بین الملل

ارتباط با ما

دانلود


بررسی مسئولیت مدنی متصدیان حمل ونقل در ایران و حقوق بین الملل
نوع فایل:PDF
تعداد صفحات:15
سال انتشار:1395
چکیده
به طورکلی این مطالعه باهدف بررسی مسئولیت مدنی متصدیان حمل ونقل در ایران و حقوق بین الملل و با توجه به کنوانسیون های ایجادشده در سطح بینالملل در این خصوص بوده است. مسئولیت مدنی متصدیان حمل ونقل در حقوق ایران و حقوق بین الملل درخسارات وارده مسئولیت قراردادی هست نه قهری. یافته های پژوهش نشان می دهد که مسئولیت متصدیان حمل ونقل در ایران و حقوق بین الملل بر مبنای خسارت ایجادشده و حادث بین در قرارداد تعریف شده است قانون مدنی ایران در خصوص مسئولیت متصدیان حمل ونقل به توافقات قابل توجهی دست پیداکرده است از طرفی در حقوق بین الملل با ایجاد پیمان ورشو و پیمانه ای مشابه استفاده از متصدیان حمل ونقل به ویژگی های نوع محموله وهمچنین نیروی انسانی بستگی یافته است اما به طورکلی مبنای مسئولیت در همه کنوانسیون ها و همچنین حقوق ایران بر مبنایایراد خسارت از طرفین بوده است و نحوه جبران آن. حقوق ایران و حقوق بین الملل درباره چگونگی وظایف و حیطه و حوزه کار متصدیان حمل ونقل مباحث متنوعی را مطرح کرده است که درهمه موارد ایفای تعهد به قرارداد ایجادشده بین طرفین اصل اولیه بوده است
واژگان کلیدی
مسئولیت مدنی، کنوانسیون ورشو، قانون مدنی، قراردادحمل ونقل

👇 تصادفی👇

مبانی نظری و پیشینه تحقیق روش های تأمین مالیبانک ایمیل (جدید)دستورالعمل جامع صدور بیمه درمان تکمیلی البرزنرم افزار ردیابدانلود مقاله درزگیرهای ( آب بندی ) صنعتیمقاله رابطه بین میزان درآمد والدین با عزت نفس فرزندانجامعه شناسی زنان و مسائل خانواده(سوالات پایان ترم 10 نیمسال تحصیلی)239- طراحی و ساخت مغار پمپاژ تونل انتقال آب گلاب - تحلیل پایداری و انتخاب سیستم نگهداریدانلود پروژه خودروهای هیبریدی ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل بررسی مسئولیت مدنی متصدیان حمل ونقل در ایران و حقوق بین الملل

بررسی مسئولیت مدنی متصدیان حمل ونقل در ایران و حقوق بین الملل

دانلود بررسی مسئولیت مدنی متصدیان حمل ونقل در ایران و حقوق بین الملل

خرید اینترنتی بررسی مسئولیت مدنی متصدیان حمل ونقل در ایران و حقوق بین الملل

👇🏞 تصاویر 🏞