👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

بررسی نقاشی دیواری انقلاب اسلامی با رویکرد انقلاب مکزیک

ارتباط با ما

دانلود


بررسی نقاشی دیواری انقلاب اسلامی با رویکرد انقلاب مکزیک
نوع فایل:PDF
تعداد صفحات:17
سال انتشار:1395
چکیده
wall-painting of Irans and Mexics revolution beside their historical revolving have a lot of things to say.Getting familiar with famous artists of these two revolutions and having a more analytical glance to main elements of the artists works, the procedure of their doing, recognizing the materials and snbstances that have been used in these works making possible for us to compare the wall-paintings of these two revolutions. In this material with a historical approach and descriptive-analytical way, revolutionary wall-painting of Iran and Mexico have been propounded in three parts:1-Presenting a summary of Mexics revolution history, getting familiar with wall-paintings characteristics of Mexics revolution that human beings with mexican identity in visual arts area have presented to universe and getting familiar with outstanding artists of this revolution. 2-Studying the characteristics of wall-paintings of islamic revolution period of Iran and getting familiar with the artists of this area and some prominent works that have similarity with many wall-paintings of Mexics revolution.3-We can see the similarities between wall-paintings of the islamic revolution of Iran and the revolution of Mexico in their humanity, their artists insight to revolution, their total structure, using their local art and new technology and their unique combination with elements. In these wall-paintings we can see the tendency to vulgar art, historical and mythical concepts, appearing the revolutionary believes with propagandistic aims and awaring the social body
واژگان کلیدی
Irans wall-painting, Mexicos wall-painting, revolution wall-painting, holy defence wall-painting,mural

👇 تصادفی👇

تحقیق درباره پیش از انقلاب صنعتیدانلود پاورپوینت نکات مهم محوطه سازی و انواع کف سازی در ساختمان برای عناصر و جزئیات ساختمانی(نوع فایل:ppt)124-ارزیابی آزمایشگاهی كاربرد پوسته بادام در بتن سبك سازه ایبررسی رویه قضایی دیوان عدالت اداری در تضمین حقوق ایثارگراننامه مینوینظام حسابداری و حسابرسی در ایران باستان 53 صفحهدانلود سورس پروژه سیستم مدیریت فروش کیف و چمدانگزارش کار آزمایشگاه مبانی الکترونیک ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل بررسی نقاشی دیواری انقلاب اسلامی با رویکرد انقلاب مکزیک

بررسی نقاشی دیواری انقلاب اسلامی با رویکرد انقلاب مکزیک

دانلود بررسی نقاشی دیواری انقلاب اسلامی با رویکرد انقلاب مکزیک

خرید اینترنتی بررسی نقاشی دیواری انقلاب اسلامی با رویکرد انقلاب مکزیک

👇🏞 تصاویر 🏞