👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

بررسی آثار میرزا غلامرضا اصفهانی با رویکرد عرفان اسلامی

ارتباط با ما

دانلود


بررسی آثار میرزا غلامرضا اصفهانی با رویکرد عرفان اسلامی
نوع فایل:PDF
تعداد صفحات:17
سال انتشار:1395
چکیده
درمسیر بررسی تکوین خوشنویسی درتمدن اسلامی،نقاط وابستگی مذهب و هنر را بسیار می توان سراغ گرفت که از نمونه های بارز آن درقرن سیزدهم با هنرمندانی چون میرزا غلام رضا اصفهانی قابل بررسی بوده که علاوه برمشق متون عرفانی و شیعی حتی رقم خود را یا علی مدد آورده است. میرزا غلام رضا درجامعه ای برپایه آیین اخلاقی رشد می یابد که رساله هایی ازجمله رساله قلندران و خاکساریه نتیجه نظام اجتماعی ان دوران است. این رساله پیوندی تنگاتنگ با تفکر شیعی داشته که در مشق های میرزا غلام رضا تاثیرات این قالب ها را می توان دید. دراین مقاله با استفاده از روش توصیفی، تحلیلی و تاریخی و با نگاهی اجمالی به خوشنویسی قرن سیزدهم و زندگی نامه میرزا غلام رضا اصفهانی، به بررسی تعدادی ازآثار میرزا غلام رضا پرداخته شده است ازجمله سیاه مشق هایی که دران ها تکرار کلمات علاوه بر زیبایی بصری دارای بار معنایی است که با مفاهیم شیعی درارتباط است وموجب خلق سیاه مشق های نفیسی شده است. این سیاه مشق ها براساس ترکیب بندی به سه دسته یک سویه، دو سویه و سه سویه تقسیم شدند. نکته قابل توجه ای که در سیاه مشق های بدون نقطه وجود دارد این است که تاکید بر نقطه حرف(ن) دارد که این نقطه در هیچ یک از سیاه مشق ها حذف نشده و احتمالا به مفهوم (نون و القلم) ووحدانیت اشاره دارد. همچنین با نگاهی تحلیلی تجسمی دربررسی ترکیب بندی و جایگاه امضاء درآثار به تحلیل ودسته بندی انها اهتمام ورزیده شده است ودر نهایت سخن از مفاهیم عرفانی نهفته درآثار است که کیفیت وجودی،فطرت پاک و تواضع و فروتنی بی حدو حصر این نابغه خوشنویسی راپیش از پیش برای ما روشن می کند واورا درجرگه ی هنرمندانی قرار می دهد که تفکرات مذهبی خود راازلوای آثارشان به منصه ظهور رسانده اند.
وازگان کلیدی
قاجار،خوشنویسی میرزاغلام رضا اصفهانی،سیاه مشق، مفهوم و ترکیب بندی

👇 تصادفی👇

پرسشنامه حاضر مربوط به نظر خواهي از خبرگان و علاقمندان به مشاركت در تنظيم و تبيين سياستهاي كلي نظام در زمينه توسعه روستايي در ايرانقالب آثار باستانیسمینار(تحقیق و تتبع نظری) موضوع:بررسی عوامل موثر بربزهکاری جوانانجامعیت دین اسلامنمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی حقوق- حقوق جزای بین الملل ایران کد درس: 1223180برآورد ضريب زبري مانينگ دررودخانه ها (مطالعه موردي : رودخانه فهليان ) wordپروژه ای آماده برای کاویتاسیون به همراه پاور پوینتتمرین های حل شده درس طراحی سیستم های صنعتی در محیط لینگو lingo و سی شارپپاورپوینت "مدیریت ژاپنی" ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل بررسی آثار میرزا غلامرضا اصفهانی با رویکرد عرفان اسلامی

بررسی آثار میرزا غلامرضا اصفهانی با رویکرد عرفان اسلامی

دانلود بررسی آثار میرزا غلامرضا اصفهانی با رویکرد عرفان اسلامی

خرید اینترنتی بررسی آثار میرزا غلامرضا اصفهانی با رویکرد عرفان اسلامی

👇🏞 تصاویر 🏞