👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

The Role Of microRNA in Oral Cancer

ارتباط با ما

دانلود


The Role Of microRNA in Oral Cancer
نوع فایل:PDF
تعداد صفحات:15
سال انتشار:1395
چکیده
Nowadays, a range of analysis exists for biological databases that can easily analyze theavailable information on diseases; especially the cancer of human societies. Oral cancer is one ofthe six most common head and neck cancer varieties in the world. So, a number of new resultsare obtained here by applying bioinformatics analysis on the available data on oral cancer. In thisstudy, 103 genes associated with head and neck cancer were analyzed by genetrail2 database.This database collected different analyses which we used in miRNA database to find miRNAgenes regulation in oral cancer. Results were taken from mirDB, miRWalk, miRTarbase,Transfac-miRNA, miRecord and target scan. The common miRNAs recognized from 4 miRNAsdatabases include mir-128a, 148a and Let7a. On the other hand, the comparison of 5 databasesjust detected 148a. All of these miRNA have been proved to associate with oral cancer and allwere down regulated. The purpose of this study to determine the common microRNA in differentanalysis in this database is to study and find a therapeutic target in oral cancer, used reportedmicroRNA. In addition to use them as diagnostic biomarkers, they can be applied as drugs toconvert the carcinogenesis.
واژگان کلیدی
oral cancer, microRNA, database

👇 تصادفی👇

بررسی قوانین انجمنی در داده کاوی توزیع شده و ارائه مدلی مبتنی بر سیستم‌های چند عامله برای آن WORDUpgrading and Repairing PCsپروژه انتقال الكترونيكي وجوه و بانكداري الكترونيكي در ايرانکتاب آموزش حسابداری عملیدانلود تحقیق قالب powerpoint با عنوان کلاسترينگ فازی ۴۳ اسلایدگزارش کارآموزی رشته عمران شرکت ساختمانیکتاب طبقه در سرمایه داری معاصرطرح توجیهی تولید کوپلیمرهای الفینیتاثیر قابلیت های بازاریابی بر عملکرد موسسات بانکی با تاکید بر پویایی های رقابتی (مورد مطالعه: شعب بانک های دولتی استان .... )دانلود کتاب ۵۰۰ مدل و ژست عکاسی برای آقایان - ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل The Role Of microRNA in Oral Cancer

The Role Of microRNA in Oral Cancer

دانلود The Role Of microRNA in Oral Cancer

خرید اینترنتی The Role Of microRNA in Oral Cancer

👇🏞 تصاویر 🏞