👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

توجه به خط و نوشتار و اهميت آن

ارتباط با ما

دانلود


توجه به خط و نوشتار و اهميت آن
عنوان تحقیق: توجه به خط و نوشتار و اهميت آن
فرمت فایل: word
تعداد صفحات: 172
شرح مختصر:
بشر زمانی که خواست آنچه را می اندیشد نقش کند، قدم به دنیای خط و نگارش گذاشت و به دنبال آن طی حدود بیست هزار سال فرایندیطولانی و سراسر دگرگونی را بهکندیوباپیچیدگیپشت سر نهاد.
این مقاله با این هدف نگاشته شده که هرچند اجمالی و گذرا، با کاستی های اجتناب ناپذیر که ناشی از گستره وسیع مطالب در این حوزه بوده، ابتدا رو نوشتی از تاریخ پرفراز و نشیب خط و کتابت در جهان و ایران را به تصویر بکشد، سپس فرضیاتی را در بخش نوشتار مطرح کرده، درستی یا نادرستی انها را مورد بررسی قرار داده و در نهایت نیز پیشنهاداتی در جهت رشد و ارتقای بهره وری فرهنگی از این میراث مکتوب ارائه دهد.
واژگان کلیدی: خط، نویسه، همخوان
فهرست مطالب
چکیده ۶ مقدمه ۶ ضرورت و اهمیت تحقیق ۸ هدف از تحقیق ۸ فرضیات تحقیق ۹ خط چیست و چه کسی بدان نیازمند است؟ ۱۱ انتقال اندیشه ۱۷ زبان وخط ۲۸ فرایند نوشتار ۳۰ گونه های مواد نوشتاری ۳۲ تکامل گونه های خط ۴۵ جهت نگارش و تقسیمات واژه ۴۹ طرز قرار گرفتن نویسنده ۵۳ ۱- خط در منطقه هلال حاصلخیز ۵۵ خطوط مصری ۵۶ خط میخی. ۶۰ خط سند ۶۳ ۲- خطوط مدیترانه باستان ۶۵ خط کرتی. ۶۵ خط نخست ۶۶ خط قبرسی. ۶۶ خط حتی ۶۷ خط لیبیایی. ۶۸ ۳- خطوط بومی امریکا ۶۹ خطوط آمریکای مرکزی. ۷۰ خط پرو. ۷۳ ۴- خط در خاور دور ۷۵ خط چینی ۷۵ خط در کره. ۸۰ خط در ژاپن. ۸۱ خط ویتنام. ۸۳ خط در غیر چینی های ساکن جنوب غربی چین. ۸۳ خط موسو ۸۴ ۵- خطوط سامی ۸۵ الف) خطوط سامی شمالی ۸۷ ب) خطوط سامی جنوبی ۹۲ ۶- خطوط هندی و آسیای جنوب شرقی ۹۵ ۷- خط در اروپا ۹۸ ایرانیان خط را از کجا آموختند ؟ ۱۰۱ الف) خطهای ایران پیش از اسلام ۱۰۱ خط میخی ۱۰۱ خط پهلوی ۱۰۲ خط اوستائی ۱۰۳ خط سریانی ۱۰۳ ب) خط های ایران بعد از اسلام ۱۰۳ بررسی های پژوهشگران ۱۰۶ هیروگلیف های مصری ۱۰۶ خط میخی ۱۱۰ خطوط دیگر ۱۱۴ خطوط خوانده نشده ۱۱۵ خطوط کرتی باستان ۱۱۶ تصویر نگاشته های مایائی ۱۱۹ خط سند ۱۲۱ جایگاه کاتب در اجتماع ۱۲۵ خط در میان زنان ۱۳۸ خط و زیبایی شناسی ۱۴۳ خوشنویسی ۱۴۳ خوشنویسی عربی ۱۴۴ خوشنویسی غربی ۱۴۶ خوشنویسی چینی ۱۴۹ خط برای گروه های ویژه ۱۵۲ خطوط رمزی ۱۵۳ نگارش برای نابینایان ۱۵۵ تند نویسی ۱۵۷ رمزهای مورد استفاده تبهکاران ۱۵۷ مکانیکی شدن وچاپ ۱۵۹ صنعتی شدن و فن شناسی نوین ۱۶۵ نتایج ۱۷۳ پیشنهادات ۱۷۴ منابع و ماخذ ۱۷۶
 

👇 تصادفی👇

ارزیابی شاخص های عملکرد توسعه پایدار در صنعت فولاد WORD86- تخمین پارامترهای ژئومكانیكی و تنشهای برجای تودهسنگ اطراف تونل با استفاده ازتحلیل برگشتی و با بهكارگیری الگوریتم ژنتیكمبانی نظری و پیشینه تحقیق اضطرابپکیج آموزش افزایش اعضا کانال تلگرام 100% تضمینیمقاله تخمین عوامل کاهش قدرت برای سیستم های الاستوپلاستیک یک روش جدیداسترس شغلي با تاب آوري صادقی (با قابلیت ویرایش و دریافت فایل Word ورد) تعداد صفحات 78پاورپوینت پروژه مرمت خانه جنگجویان اصفهانپاورپوینت سیستم گرمایش از کف ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل توجه به خط و نوشتار و اهميت آن

توجه به خط و نوشتار و اهميت آن

دانلود توجه به خط و نوشتار و اهميت آن

خرید اینترنتی توجه به خط و نوشتار و اهميت آن

👇🏞 تصاویر 🏞