👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

بررسی اضافه حفاری در پایداری تونل مطالعه موردی تونل فطر 6 معدن کرومیت فاریاب

ارتباط با ما

دانلود


بررسی اضافه حفاری در پایداری تونل مطالعه موردی تونل فطر 6 معدن کرومیت فاریاب
نوع فایل:PDF
تعداد صفحات :6
سال انتشار : 1395
چکیده
انفجار یک فرآیند ذاتاٌمخرب است که در حفاری تونل باعث بروز مشکلاتی نظیر اضافه حفاری می شود، مقدار اضافه حفاری به عمق متوسط و یا به صورت درصد اضافه سطح مقطع به سطح مقطع طراحی شده بیان می شود، جهت بررسی تاثیر میزان اضافه حفاری بر پایداری تونل فطر 6 معدن فاریاب از نرم افزار دو بعدی FLAC استفاده شده است. پارامترهای ژنومکانیکی توده سنگ با آزمایش بارنقطه ای و آزمایش تغییر شکل پذیری تک محوری، آزمایش برزیلی و استفاده از نرم افزار Rock lab بر روی 15 نمونه در آزمایشگاه مکانیک سنگ انجام گرفته است. تحلیل پایداری با تعیین کرنش بحرانی و کرنش برشی بحرانی توده سنگ های تونل به دو روش حفر تونل با اضافه حفاری و حداقل اضافه حفاری انجام شده است. نتایج نشان می دهد که هر چند در هر دو حالت تونل ناپایدار و به نگهداری نیاز دارد، ولی میزان نگهداری در حالت بروز اضافه حفاری خیلی سنگین تر است.
واژگان کلیدی
اضافه حفاری، نرم افزارflac 2D،تحلیل پایداری، کرنش بحرانی، کرنش برشی بحرانی

👇 تصادفی👇

مقاله اصول کلی چیدن وسایل در خانه های امروزی 34 صAnt Colony ها، Ant System ها و کاربرد آنها در حل مسايلپاورپوینت تحلیل فرهنگسرای ksvet اسلوانیاپرسشنامه توانمندسازینقد نمایشنامه Henrietta by Karen Jones Meadowsقالب ساز وبلاگ حرفه ای بدون دانش برنامه نویسی و بهترین وبلاگ های کشور ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل بررسی اضافه حفاری در پایداری تونل مطالعه موردی تونل فطر 6 معدن کرومیت فاریاب

بررسی اضافه حفاری در پایداری تونل مطالعه موردی تونل فطر 6 معدن کرومیت فاریاب

دانلود بررسی اضافه حفاری در پایداری تونل مطالعه موردی تونل فطر 6 معدن کرومیت فاریاب

خرید اینترنتی بررسی اضافه حفاری در پایداری تونل مطالعه موردی تونل فطر 6 معدن کرومیت فاریاب

👇🏞 تصاویر 🏞