👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

The Quaternary Morphological Effects on The Chemical Distribution ofMicronutrients in Soils and Waters of Safashahr Region in Iran

ارتباط با ما

دانلود


The Quaternary Morphological Effects on The Chemical Distribution ofMicronutrients in Soils and Waters of Safashahr Region in Iran
نوع فایل:PDF
تعداد صفحات :14
سال انتشار : 1395
چکیده
Safashahr region is located in the north of the Fars County in Iran. The soils ofthis region are alkaline (average pH=7.98). The Quaternary morphologicalactivities cause the distribution of marl and limestone of Cretaceous-Tertiaryperiod all over the region. At the same time, distribution of micronutrientssuch as B, Cu, Fe, Mn, and Zn created specific agricultural and economicalconditions for this region and chemical analysis shows that the concentrationof these micronutrients in related soil pastes are 2.54, 1.18, 7.01, 8.76, 1.87ppm respectively. The pH measurements of the soil paste determine whatkinds of alkaline tolerant plants can grow best with high productivity, whileshortage and conservation of water are considered in this semi-dry region.Measurements at the outlet of Safashahr basin indicate that the soil erosionmay be around 35459 ton per year. Scientific and practical water control, soilmanagement and educations are needed for this region
واژگان کلیدی
Quaternary; micronutrient; Safashahr; Soil alkalinity; Soil analysis

👇 تصادفی👇

دانلود رايگان پکیج آموزش کسب درآمد از تجارت مخفی!!بيع با ثمن شناور از ديدگاه فقهدانلود تعزیه امام علی سی دی سوم - محسن گیوه کش - رضائی - گلختمی و کلانتریدانلود نمونه سوال مفاهیم و روش های آماری 2- نوبت اولمبانی نظری و پیشینه تحقیق عملکرد تحصیلیمدیریت كیفیت آب رودخانه‌ بر اساس چند آلاینده شاخص با استفاده از مدل‌های تجارت مجوز‌های تخلیه بار آلودگی و رفع اختلافدانلود گزارش کارآموزی ارتباط با صنعتاموزش جامدات 3 ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل The Quaternary Morphological Effects on The Chemical Distribution ofMicronutrients in Soils and Waters of Safashahr Region in Iran

The Quaternary Morphological Effects on The Chemical Distribution ofMicronutrients in Soils and Waters of Safashahr Region in Iran

دانلود The Quaternary Morphological Effects on The Chemical Distribution ofMicronutrients in Soils and Waters of Safashahr Region in Iran

خرید اینترنتی The Quaternary Morphological Effects on The Chemical Distribution ofMicronutrients in Soils and Waters of Safashahr Region in Iran

👇🏞 تصاویر 🏞