👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

Investigation distribution of heavy metals contamination (As ,Co,Ni,Pb) in sediments in Dohezarriver(Iran- Tonekabon) and interpolation pollution usin

ارتباط با ما

دانلود


Investigation distribution of heavy metals contamination (As ,Co,Ni,Pb) in sediments in Dohezarriver(Iran- Tonekabon) and interpolation pollution usin
نوع فایل:PDF
تعداد صفحات :10
سال انتشار : 1395
چکیده
In this study, concentrations of heavy metals arsenic, cobalt, nickel and lead in samples of sedimentin the river dohezar tonekabonhas been paid. concentration changes as follows: Arsenic: 4 / 10_66 /70, Cobalt: 5 / 40_29 / 80, nickel: 12_80 and lead: 9 / 10_66 / 40 (ppm).The distribution of these four elements other than arsenic that the significant increase in surfacesediments show a similar distribution to the rest of the elements.GIS software interpolation toestimate the male and Pollution discussed
واژگان کلیدی
arsenic , cobalt ,nikel, lead , enrichment factor,kriging

👇 تصادفی👇

ارزیابی ریسك استفاده از فاضلاب درآبیاری كشاورزی با استفاده از روش AHPIntroduction to Computer Networks (زبان اصلی)کتاب صوتی کیمیاگرمقاله چرخه خلاقيت هدايت شده پلسك14صتفکر ناب در فرایندهای کاشت، داشت و برداشت برنجکلونینگ و بیان بخش‌های آنتی ژنیک سیتوتوکسین مرتبط با ژن A (CagA) هلیکو باکتر پیلوری در باکتری اشرشیا کلی و امکان سنجی تولید IgY در زرده تخم مرغبررسی عددی اثر زمین بر ضرایب آیرودینامیکی یک مدل هواپیمای سه بعدی در جریان مادون صوتدانلود فیلم ناردون ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل Investigation distribution of heavy metals contamination (As ,Co,Ni,Pb) in sediments in Dohezarriver(Iran- Tonekabon) and interpolation pollution usin

Investigation distribution of heavy metals contamination (As ,Co,Ni,Pb) in sediments in Dohezarriver(Iran- Tonekabon) and interpolation pollution usin

دانلود Investigation distribution of heavy metals contamination (As ,Co,Ni,Pb) in sediments in Dohezarriver(Iran- Tonekabon) and interpolation pollution usin

خرید اینترنتی Investigation distribution of heavy metals contamination (As ,Co,Ni,Pb) in sediments in Dohezarriver(Iran- Tonekabon) and interpolation pollution usin

👇🏞 تصاویر 🏞