👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

Investigation distribution of heavy metals contamination (As ,Co,Ni,Pb) in sediments in Dohezarriver(Iran- Tonekabon) and interpolation pollution usin

ارتباط با ما

دانلود


Investigation distribution of heavy metals contamination (As ,Co,Ni,Pb) in sediments in Dohezarriver(Iran- Tonekabon) and interpolation pollution usin
نوع فایل:PDF
تعداد صفحات :10
سال انتشار : 1395
چکیده
In this study, concentrations of heavy metals arsenic, cobalt, nickel and lead in samples of sedimentin the river dohezar tonekabonhas been paid. concentration changes as follows: Arsenic: 4 / 10_66 /70, Cobalt: 5 / 40_29 / 80, nickel: 12_80 and lead: 9 / 10_66 / 40 (ppm).The distribution of these four elements other than arsenic that the significant increase in surfacesediments show a similar distribution to the rest of the elements.GIS software interpolation toestimate the male and Pollution discussed
واژگان کلیدی
arsenic , cobalt ,nikel, lead , enrichment factor,kriging

👇 تصادفی👇

طرح توجيه آموزشگاه علوم رايانه با ظرفيت 2496 هنرجو در سالحسابداری مدیریت دیروز، امروز، فردااموزش الکترونیک از صفر تا 100203- تحلیل عددی پرده آب بند سد سیازاخ كردستان98-بررسی راهکارهای بهسازی مخازن ذخیره آب تحت بارهای دینامیکی ناشی از زلزله50 کتاب در یک کتابگیاهان و عملکرد آن ها در ارتفاعات نواحی گرمسیریپروژه کارشناسی- قابليت اطمينان در شبكه هاي حسگر بي سيمجزوه دینامیک مهندس امیر مسعودینرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل Investigation distribution of heavy metals contamination (As ,Co,Ni,Pb) in sediments in Dohezarriver(Iran- Tonekabon) and interpolation pollution usin

Investigation distribution of heavy metals contamination (As ,Co,Ni,Pb) in sediments in Dohezarriver(Iran- Tonekabon) and interpolation pollution usin

دانلود Investigation distribution of heavy metals contamination (As ,Co,Ni,Pb) in sediments in Dohezarriver(Iran- Tonekabon) and interpolation pollution usin

خرید اینترنتی Investigation distribution of heavy metals contamination (As ,Co,Ni,Pb) in sediments in Dohezarriver(Iran- Tonekabon) and interpolation pollution usin

👇🏞 تصاویر 🏞