👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

کاهش ریپل گشتاور موتور مغناطیس دائم با استفاده از مدل کنترل پیش بین

ارتباط با ما

دانلود


کاهش ریپل گشتاور موتور مغناطیس دائم با استفاده از مدل کنترل پیش بین
نوع فایل:PDF
تعداد صفحات :13
سال انتشار : 1395
چکیده
در این مقاله برای اتصال موتور سنکرون مغناطیس دائم به شبکه قدرت از یک اینورتر منبع ولتاژ(VSI)و از کنترل پیش بین بر مبنای مدل، که یک روش کنترل بهینه دیجیتالی با مفاهیم ساده، اعمال به محدوده وسیعی از سیستم ها ، امکان کنترل چند متغیری، اولویت بندی متغیرها استفاده شده است که قابلیت کنترل پارامترهای مختلفی از جمله فرکانس کلید زنی را نیز دارا است. الگوریتم کنترل پیش بینبر مبنای مدل، شامل اندازه گیری جریان بار، پیش بینی جریان بار برای کل حالت های سوئیچینگ در لحظه نمونه برداری بعدی، ارزیابی تابع هزینه برای هر پیش بینی جریان بار، انتخاب تابع هزینه مینیمم با سوئیچ زنی ممکن، به کار گیری وضعیت سوئیچ زنی جدید در اینورتر است. عملکرد درایو با روش کنترلی پیشنهادی در این مقاله به تفضیل بررسی شده و شبیه سازی های انجام شده گواهی بر کارایی ودقت این روش و نشان می دهند که اینورتر متصل به شبکه قدرت و ماشین سنکرون مغناطیس دائم توسط مدل کنترلی پیشنهادی عملکردی بر اساس استانداردهای موجود دارد
واژگان کلیدی
اینورتر منبع ولتاژ،کاهش ریپل گشتاور؛ موتور سنکرون مغناطیس دائم، مدل کنترل پیش بین، MPC

👇 تصادفی👇

گزارش کارآموزی دادگاه عمومیمقاله 14- توسعه ارتباطات جمعی و امنيت ملیتاريخچه بانكداري در اقتصاد ایرانمقاله روند جهاني ‌شدن حقوق كيفري و تأثير آن بر حقوق ايران187- بررسی ضریب رفتار قاب های طبقاتی بتن مسلح مهاربندی شده با مهار ضربدری توسط تحلیل پوش آوردانلود مقالات اولین همایش ملی آسیب های اجتماعی در ایران ج 2: اعتیاد و قاچاق مواد مخدرتحولات در زنجيره گزارشگري مالي‎ ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل کاهش ریپل گشتاور موتور مغناطیس دائم با استفاده از مدل کنترل پیش بین

کاهش ریپل گشتاور موتور مغناطیس دائم با استفاده از مدل کنترل پیش بین

دانلود کاهش ریپل گشتاور موتور مغناطیس دائم با استفاده از مدل کنترل پیش بین

خرید اینترنتی کاهش ریپل گشتاور موتور مغناطیس دائم با استفاده از مدل کنترل پیش بین

👇🏞 تصاویر 🏞