👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

تدوین راهبردهای طراحی شهری در اقلیم گرم و خشک با رویکردی پایدار(نمونه موردی شهر یزد)

ارتباط با ما

دانلود


تدوین راهبردهای طراحی شهری در اقلیم گرم و خشک با رویکردی پایدار(نمونه موردی شهر یزد)
نوع فایل:PDF
تعداد صفحات :14
سال انتشار : 1395
چکیده
این مقاله کوششی است آگاهانه نسبت به آنچه امروز با عنوان نگرش پایداری (sustainability) در حوزه اقلیم شناخته شده است. امروزه لزوم توجه به طراحی همسان با اقلیم مخصوصا در سکونتگاه های حاشیه کویر دیده می شود، این مناطق به شدت در معرض تحولات کالبدی ناشی از تجربه طراحی شهری مدرن قرار گرفته اند، که پیامدهای نامطلوبی را در سازمان کالبدی شهرها با اقلیم گرم و خشک به همراه داشته است. بنابراین با توجه به شرایط اقلیمی منطقه گرم و خشک، استفاده صحیح از طراحی مناسب به عنوان عامل مهمی در جهت توسعه پایدار مطرح می شود. مقاله حاضر با هدف ارزیابی کالبد شهرهای گرم و خشک از نظر تطابق عوامل طراحی ، با شرایط اقلیمی وارائه راهکارهایی جهت پایداری اقلیمی در اینگونه شهرها(بررسی خاص در شهریزد) با توجه به معیارهای پایداری شهری به ویژه کالبد شهر به شیوه تحلیلی و پژوهشی و به نوعی روش شناسی انتقادی از طریق مطالعات اسنادی و مشاهده تدوین شده است. ارائه معیارهای طراحی شهری در اقلیم گرم و خشک و اصول طراحی در شهر یزد با توجه به بررسی های انجام شده مهم ترین دستاورد این پژوهش می باشد. بر مبنای دستاورد این پژوهش می توان پیشنهاداتی در جهت طراحی اساس اصول پایداری در این اقلیم، ارائه داد که عبارت است از : بازسازی بافت های کهن و قدیمی، بهسازی بافت های موجود جدید و نوسازی محلات و توسعه های جدید
واژگان کلیدی
اقلیم گرم وخشک، شاخص های شهر پایدار، فضاهای شهری

👇 تصادفی👇

شغل مناسبمعماری دوره هخامنشیمديريت استراتژيك113-افزايش مقاومت برشي تيرهاي بتني با استفاده از الياف پليمري مرکب FRPدانلود طرح لایه باز امام زمان (جدید)سوالات تخصصی رشته کارشناسی الهیات- تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلام - تاریخ اسلام در مصر و شام کد درس: 1220249سازه های نوین در معماری wordتاریخ امپراطوری عثمانی - پاکپور ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل تدوین راهبردهای طراحی شهری در اقلیم گرم و خشک با رویکردی پایدار(نمونه موردی شهر یزد)

تدوین راهبردهای طراحی شهری در اقلیم گرم و خشک با رویکردی پایدار(نمونه موردی شهر یزد)

دانلود تدوین راهبردهای طراحی شهری در اقلیم گرم و خشک با رویکردی پایدار(نمونه موردی شهر یزد)

خرید اینترنتی تدوین راهبردهای طراحی شهری در اقلیم گرم و خشک با رویکردی پایدار(نمونه موردی شهر یزد)

👇🏞 تصاویر 🏞