👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

استنتاج اعتماد در شبکه های اجتماعی با استفاده از بهینه سازی الگوریتم ژنتیک

ارتباط با ما

دانلود


استنتاج اعتماد در شبکه های اجتماعی با استفاده از بهینه سازی الگوریتم ژنتیک
نوع فایل:PDF
تعداد صفحات :9
سال انتشار : 1395
چکیده
با رشد سریع شبکه های اجتماعی در وب و با توجه به این که امروزه بخش عمدهای از تعاملات، بین افراد ناشناس صورت می گیرد، اعتماد نقش مهمی در شکل گیری روابط بین کاربران ایفا می کند.استنتاج اعتماد رویکردی است که برای این منظور استفاده می شود. هدف از این مقاله، استنتاج اعتماد در شبکه های اجتماعی با استفاده از بهینه سازی الگوریتمژنتیک است. به کمک الگوریتم ژنتیک، از روی ساختار محلی روابط اعتماد کاربران با یکدیگر، یک مدل پیش بینی کننده آموزش داده شده و سعی شده تا با توجه به ویژگی های واقعی حاکم بر روابط اعتماد بین کاربران در شبکه های اجتماعی برخط و ساختار این شبکه های اجتماعی، مدلی ارائه شود که دقت بالایی در پیش بینی مقادیر اعتماد نامعلوم داشته باشد. نتایج بدست آمده از ارزیابی های انجام شده روی مجموعه داده واقعی از شبکه های اجتماعی برخط، نشان می دهدکه مدل ترکیبی در مقایسه با یک رویکرد دیگر مقایسه شده با آن، دقت بالایی در پیش بینی مقادیر اعتماد در محیط های واقعی دارد. به طوری که بهینگی و کارایی خود را در مجموعه داده حفظ کرده است.
واژگان کلیدی
استنتاج اعتماد، شبکه های اجتماعی، پیش بینی مقدار اعتماد، انتشار اعتماد، الگوریتم ژنتیک

👇 تصادفی👇

پروژه بررسی مراکز تلفن نسل جدید مبتنی بر انتقال صدا و تصویر روی شبکه300- مقایسه نتایج فونداسیونهای تحلیل شده توسط نرم افزار SAFE با نرم افزار المان محدود شبیه سازی خاك PLAXISپرسشنامه باورهای فراشناختی ولز (-۳۰MCQ)jck editor ادیتور مطالب جوملا 2.5 و 3.3دانلود سوالات استخدامی تخصصی – رشته حسابداریوضعیت محیط زیست و فضای سبزدانلود کتاب Just Enough English Grammar ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل استنتاج اعتماد در شبکه های اجتماعی با استفاده از بهینه سازی الگوریتم ژنتیک

استنتاج اعتماد در شبکه های اجتماعی با استفاده از بهینه سازی الگوریتم ژنتیک

دانلود استنتاج اعتماد در شبکه های اجتماعی با استفاده از بهینه سازی الگوریتم ژنتیک

خرید اینترنتی استنتاج اعتماد در شبکه های اجتماعی با استفاده از بهینه سازی الگوریتم ژنتیک

👇🏞 تصاویر 🏞