👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

بررسی رابطه بین مشارکت اجتماعی و احساس امنیت اجتماعی

ارتباط با ما

دانلود


بررسی رابطه بین مشارکت اجتماعی و احساس امنیت اجتماعی
عنوان تحقیق: بررسی رابطه بین مشارکت اجتماعی و احساس امنیت اجتماعی
فرمت فایل: word
تعداد صفحات: 64
شرح مختصر:
هدف اين پژوهش شناسايي رابطه بين مشاركت اجتماعي و احساس امنيت اجتماعي در بين دانشجويان دانشگاه پيام نور واحد خرم اباد مي باشد.
روش تحقيق در اين پژوهش كمي و پيمايشي بوده كه از ابزار پرسشنامة براي گرد اوري اطلاعات استفاده شده است.
نمونه آماري اين تحقيق 100 نفر بوده است كه به روش تصادفي ساده انتخاب شده اند.
چارچوب مفهومي(نظري) اين تحقيق نظريات انديشمندان داخلي:پيران غفاري و انديشمندان خارجي:وبر. بيرو. ليپست.بوزان.ويور و مولار بوده است.
در اين تحقيق ارتباط ميان متغيرهاي مشاركت اجتماعي،سن، جنس، و اعتماد اجتماعي، با احساس امنيت اجتماعي سنجيده شده اند و نتايج حاصله نشان مي دهد كه بجز رابطه سن و احساس امنيت اجتماعي بين بقية متغيرها با احساس امنيت اجتماعي رابطه وجود ندارد.
واژه هاي كليدي:
امنيت اجتماعي feeling socital security
مشاركت اجتماعي social contentment
اعتماد اجتماعيsocali trust
فهرست مطالب
 پيشگفتار. 1
چكيده. 3
فصل اول.. 4
(طرح تحقیق). 4
مقدمه. 5
بيان مسئله. 8
اهميت و ضرورت تحقيق... 11
اهداف، فرضيات و سؤالات تحقيق... 13
هدف كلي:. 13
اهداف جزئي:. 13
فرضيات:. 13
سؤالات:. 13
متغير هاي تحقيق:. 14
تعريف واژه ها و اصطلاحات... 14
مشاركت... 14
امنيت:. 15
عملياتي نمودن ابعاد امنيت:. 16
فصل دوم.. 18
مباني نظري... 18
مشاركت:. 19
انديشمندان داخلي... 19
غفاري:. 19
انديشمندان خارجي... 20
ماكس وبر:. 20
آلن بيرو:. 21
سي مور مارتين ليپست:. 21
امنيت:. 22
انديشمندان خارجي... 23
باري بوزان:. 23
آل ويور:. 24
مولار:. 25
پيشينه ي تجربي تحقيق... 27
تحقيقات انجام شده در داخل... 27
تحقيقات انجام شده در خارج.. 30
تحقيقات انجام شده در داخل... 31
تحقيقات انجام شده در خارج.. 33
چار چوب نظري... 34
جدول تقابلي... 36
فصل سوم.. 37
روش تحقيق:. 38
تعريف تحقيق پيمايشي:. 38
تعريف جامعه آماري:. 38
انواع روش هاي نمونه گيري:. 38
تعريف روش نمونه گيري... 39
روش هاي آماري(تجزيه-تحليل). 40
تعريف اعتبار و پا يا بي:. 41
فصل چهارم.. 44
ابزار اندازه گیری.. 44
روش تجزیه و تحلیل آماری... 45
فصل پنجم.. 52
بحث و نتيجه گيري.. 52
مروري بر يافته هاي اصلي و فرعي... 54
اين تحقيق در 5 فصل انجام شده است شامل:54
منابع و مؤاخذ به ترتيب الفباي فارسي 57

👇 تصادفی👇

تحقیق مرمت مسجد سرقبرآقاسوالات و پاسخنامه تشریحی آزمون کارشناسی ارشد حسابداری مالی ،حسابداری صنعتی و حسابرسی, سال 92Determination of mono- and dinitrotoluene isomers in contaminated real petrohemial wastewaters using ethylenedichloride (EDC)-based dispersive liquidمجموعه آبجکت های گل و گیاه و درختارائه فرآیند تصمیم گیری چندمعیارۀ تلفیقی برای انتخاب تأمین کننده با استفاده از ⇐ نظریه مجموعه های فازی و طرح آشیان هایمقاله بهینه سازی مصرف انرژی در ساختماندانلود تعزیه موسي بن جعفر رضا مشایخي . احمد بلبل . باقرریاضی . حسن برکتی .اسماعیل محمدی و خلیل ملایریرهايي از بند افكار منفي ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل بررسی رابطه بین مشارکت اجتماعی و احساس امنیت اجتماعی

بررسی رابطه بین مشارکت اجتماعی و احساس امنیت اجتماعی

دانلود بررسی رابطه بین مشارکت اجتماعی و احساس امنیت اجتماعی

خرید اینترنتی بررسی رابطه بین مشارکت اجتماعی و احساس امنیت اجتماعی

👇🏞 تصاویر 🏞