👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

بررسی مفهوم طبیعت و نقش آن در شکل گیری فضای معماری

ارتباط با ما

دانلود


بررسی مفهوم طبیعت و نقش آن در شکل گیری فضای معماری
نوع فایل:PDF
تعداد صفحات :9
سال انتشار : 1395
چکیده
طبیعت دستاورد بهترین معمار یعنی خداوندگار است و اغلب برای معماران بهترین سرچشمه الهام بوده است. بشر در طول تاریخ از هنگامی که سرپناه، مسکن، محل زیست، محل کار و یا هر نوع فضایی را ساخته، همیشه عوامل طبیعی در این ساختار یک اصل مهم واساسی برای او بوده است. مفهوم طبیعت و چگونگی نگاه به آن در طول تاریخ از مفاهیم بنیادین درتفسیر هستی، علم و هنر بوده است و به کارگیری فرم های طبیعی در معماری نشانه گرایش انسان به آثار خلقت و تاثیرات آن است. موضوع طبیعت پس از تغییرات اساسی در زندگی دوران مدرن ضروری میسازد، انسان به روش ها و ابزارهای جدید دست یافت و در علوم، تکنولوژی و تولید پیشترفت کرد، در این مرحله زمانی طبیعت به عنوان مهم ترین منبع مواد خام به صورت بی رویه مورد بهره برداری قرار گرفت، با کمبود منابع و آلودگی اکوسیستم و محیط زیست توجه محافل مختلف علمی به موضوع طبیعت معطوف گردید. به گونه ای که امروزه حفظ محیط زیست و رسیدن به توسعه پایدار از موضوعات بنیادین جوامع علمی دنیا است. درهمین راستا طراحی معماری نیز به عنوان هماهنگ کننده انسان، محیط و فضا در تعامل با طبیعت، رویکردهای مختلفی را اتخاذ کرده است. از این رو بررسی نسبت های معماری و طبیعت ضروری به نظر می رسد تا تعریفی مناسب از تمامیت طبیعت و مفهوم پایداری، در حوزه معماری به دست آید.
واژگان کلیدی
طبیعت،معماری، تاریخ تحول، محیط و فضا، پایداری

👇 تصادفی👇

آزمون لطف آبادي براي سنجش رشد اخلاقي كودكان (فرم مصاحبه)159 - اقدام پژوهی: چگونگی علاقه مندی دانش آموزان به درس ادبیّات فارسی را افزایش دادم - 25 صفحه فایل ورد - wordChris Winder, Neill H. Stacey Occupational Toxicology, Second Editionدانلود نمونه سوالات استخدامی سازمان سنجشسیستم عامل برای نابینایانپرسشنامه رفتار کاری ضد تولیدنقشه اتوکد منطقه 2 تهران بصورت قطعه بندی ***دانلود مقاله بررسی تاثیر تاخیرهای پروازی به تفکیک علل بر رضایتمندی مسافرین ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل بررسی مفهوم طبیعت و نقش آن در شکل گیری فضای معماری

بررسی مفهوم طبیعت و نقش آن در شکل گیری فضای معماری

دانلود بررسی مفهوم طبیعت و نقش آن در شکل گیری فضای معماری

خرید اینترنتی بررسی مفهوم طبیعت و نقش آن در شکل گیری فضای معماری

👇🏞 تصاویر 🏞