👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

بررسي تجربي و عددي اثر پوشش فويل آلومينيومي بر روي نفوذ در كاشي سراميك

ارتباط با ما

دانلود


بررسي تجربي و عددي اثر پوشش فويل آلومينيومي بر روي نفوذ در كاشي سراميك
در اين مقاله اثر اضافه نمودن فويل آلومينيومي بر روي مقاومت نفوذ كاشيهاي سراميكي از جنس آلومينا99/5درصد بررسي شدهاست. براي اين منظور آزمايش نفوذ پرتابههايي از جنس فولاد 4340 برروي كاشيهاي سراميكي در دو حالت محصور و غير محصور (با پوشش و بدون پوشش با فويل آلومينيومي) انجام شده و سرعت حد هر يك از ساختارها اندازهگيري شدهاست. فويل آلومينيومي به ضخامت 0/1 ميليمتر و كاشي سراميكي در ابعاد 5 در 5 سانتيمتر و به ضخامت 10 ميليمتر ميباشد. پس از انجام آزمايش، شبيه سازي نفوذ در كاشي سراميكي در دو حالت محصور و غير محصور در نرمافزارLS-DYNA انجام شدهاست. بر اساس نتايج به دست آمده سرعت حد سراميك محصور و غير محصور به ترتيب برابر با 165 و 145 متر بر ثانيه ميباشد. بنابراين در حالتي كه كاشي سراميكي توسط فويل آلومينيومي محصور ميشود، با افزايش0/7 درصدي وزن آن، سرعت حد آن 14 درصد افزايش مييابد. همچنين مقدار انرژي جذب شده در فرآيند نفوذ توسط كاشي سراميك محصور نسبت به سراميك غير محصور در محدوده سرعت 150 تا 200 متر بر ثانيه، بيشتر ميباشد
 

👇 تصادفی👇

وکتور گل وبوتهارزیابی دینامیکی قابلیت اطمینان دیزل ژنراتور های نیروگاه هسته ای بوشهر wordدانلود پایان نامه طراحی و پیاده سازي سیستم اشتراك فایل تحت اندروید و ویندوز۷۲ دیوطرح توجیهی تولید رب فلفلمعماری عصارخانهکتاب اموزش نرم افزار Matlabکاربرد معاملات ومشتقات جزیی در فیزیکبررسی اثر گلیکول ها و گلیکول اتر ها بر پدیده ی انسداد میعانی مدل سازی wordدانلود لایه های رقومی استان کرمانشاه ( با فرمت شیپ فایل shp) ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل بررسي تجربي و عددي اثر پوشش فويل آلومينيومي بر روي نفوذ در كاشي سراميك

بررسي تجربي و عددي اثر پوشش فويل آلومينيومي بر روي نفوذ در كاشي سراميك

دانلود بررسي تجربي و عددي اثر پوشش فويل آلومينيومي بر روي نفوذ در كاشي سراميك

خرید اینترنتی بررسي تجربي و عددي اثر پوشش فويل آلومينيومي بر روي نفوذ در كاشي سراميك

👇🏞 تصاویر 🏞