👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

اندازه گیری ها و روابط تعادل بخار – مایع برای یک سیستم آزئوتروپیک اتان + هگزافلوئورواتان

ارتباط با ما

دانلود


اندازه گیری ها و روابط تعادل بخار – مایع برای یک سیستم آزئوتروپیک اتان + هگزافلوئورواتان
عنوان انگلیسی
 
عنوان فارسی
اندازه گیری ها و روابط تعادل بخار – مایع برای یک سیستم آزئوتروپیک اتان + هگزافلوئورواتان
 
Abstract
 
The research on the isothermal vapor–liquid phase behavior for the ethane (R170) + hexafluoroethane (R116) system is presented in this paper. The vapor–liquid equilibrium (VLE) data were measured at four temperatures 189.31, 192.63, 247.63 and 252.80 K with an apparatus based on recirculation method. The experimental results were correlated with the Peng–Robinson equation of state using two types of mixing rules, the Panagiotopoulos–Reid mixing rule and the Huron–Vidal mixing rule involving the NRTL model. The calculated data using the regressed parameters were compared with the previous measured results, and good agreements can be observed
چکیده
پژوهش بر روی رفتار فازی بخار مایع هم دما برای سیستم اتان (R170) و هگزافلوئورواتان (R116) در این مقاله ارائه شده است. داده های تعادل بخار مایع (VLE) در چهار دمای 189.31، 192.63، 247.63 و 252.80 کلوین با دستگاه مبتنی بر روش گردش مجدد اندازه گیری شده اند. نتایج تجربی با معادله حالت پنگ رابینسون با استفاده از دو نوع قوانین اختلاط، قانون اختلاط Panagiotopoulos–Reid و قانون اختلاطHuron–Vidal مربوط به مدل NRTL، مرتبط شدند. داده های محاسبه شده با استفاده از پارامترهای رگرسیون با نتایج اندازه گیری قبلی مقایسه شدند و توافق های خوبی می تواند مشاهده شود.

👇 تصادفی👇

اندازه گیری مسافت Laser Meter دانلود کاملا رایگانگزارشکار آزمایشگاه روش های ابزار اندازه گیری- مهندسی برقتک تیرانداز(اسنایپر)2نکته های زندگیامتحان نهایی دیفرانسیل چهارم دبیرستان رشته ریاضی به همراه پاسخنامه شهریور 93دانلود نمونه سوالات آزمون استخدامی شرکت نفتبررسي تأثير عوامل رضايت مندي بيمه شدگان بر درآمد شركت هاي بيمه مكمل درمان ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل اندازه گیری ها و روابط تعادل بخار – مایع برای یک سیستم آزئوتروپیک اتان + هگزافلوئورواتان

اندازه گیری ها و روابط تعادل بخار – مایع برای یک سیستم آزئوتروپیک اتان + هگزافلوئورواتان

دانلود اندازه گیری ها و روابط تعادل بخار – مایع برای یک سیستم آزئوتروپیک اتان + هگزافلوئورواتان

خرید اینترنتی اندازه گیری ها و روابط تعادل بخار – مایع برای یک سیستم آزئوتروپیک اتان + هگزافلوئورواتان

👇🏞 تصاویر 🏞