👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

بهبود کموتاسیون ماشین dc با استفاده از جاروبک های متحرک و قابلیت جبران سازی

ارتباط با ما

دانلود


بهبود کموتاسیون ماشین dc با استفاده از جاروبک های متحرک و قابلیت جبران سازی
نوع فایل:PDF
تعداد صفحات :11
سال انتشار : 1395
چکیده
در این مقاله روشی برای حذف قطب های کمکی متداول در موتور های DC ارائه شده است که با جابجاکردن هوشمند جاروبک ها ، مانع از آسیب رسیدن به کموتاتورها حین کموتاسیون می شود. متناسب بااینکه جابجایی جاروبک ها باعث عکس العمل طولی می شود، سیستمی برای جبرانسازی این اثر نیز درنظر گرفته شده است. استفاده از قطب های کمکی برای خنثی کردن عکس العمل عرضی آرمیچر معایبی نظیر تلفات زیاد، تنشهای الکترومغناطیسی در درون موتور ، اشغال فضای محدود استاتور و ایجاد جرقه در بار های زیاد و بارهای بیشتر از بار نامی و... را دارد. در این طرح متناسب با میزان بار خروجی ، به صورت هوشمند محل دقیق محور خنثی مغناطیسی)که در اثر بارگیری از زاویهی صفر به زاویه یدیگری منتقل شده است( را پیدا کرده و جاروبکها را به این نقطه جدید منتقل میکند. همچنین افت ولتاژ ناشی از عکس العمل طولی آرمیچر را از طریق تغییر ولتاژ تحریک جبرانسازی می کند.تغییرات فلوی مغناطیسی در موتور در حین این عملیات با نرم افزار Maxwell 16.0 شبیهسازی شده و مدار کنترل و عملکرد الکتریکی موتور در قسمت Simulink نرم افزار Matlab شبیه سازی شده است
واژگان کلیدی
جاروبک ، جریان تحریک، محور خنثی مغناطیسی ،کموتاسیون، کوموتاتور

👇 تصادفی👇

پروژه آمار سال سوم تجربی (شماره 2)مقاله پرورش زنبور عسل (۲۰صword)بررسی مدل سایمون آنهولت و برند سازی با فرمت ورد-wordمقاله 37- جایگاه حقوق و مسئولیت های زنان در کلام مقام معظم رهبریبررسی رفتار کمانشی و خرابی پیشرونده قابهای فلزی مهاربندی شده ضربدری120-تحلیل و بررسی قابليت اعتماد پذیری دال هاي بتن آرمه تحت اثر نیروهاي ناشي از انفجارخلاصه کتاب اخلاق در قران ایت الله مصباح41- بهسازی لرزه ای ساختمانهای بتنی با قاب خمشی در برابر زلزلهبررسي تنش هاي پسماند، در نمونه هاي تنش زدایی شده به روش حرارتی و آلتراسونیک word ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل بهبود کموتاسیون ماشین dc با استفاده از جاروبک های متحرک و قابلیت جبران سازی

بهبود کموتاسیون ماشین dc با استفاده از جاروبک های متحرک و قابلیت جبران سازی

دانلود بهبود کموتاسیون ماشین dc با استفاده از جاروبک های متحرک و قابلیت جبران سازی

خرید اینترنتی بهبود کموتاسیون ماشین dc با استفاده از جاروبک های متحرک و قابلیت جبران سازی

👇🏞 تصاویر 🏞