👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

بررسی نقش خوانایی در ارتقاء کیفیت فضاهای عمومی مجتمع های مسکونی

ارتباط با ما

دانلود


بررسی نقش خوانایی در ارتقاء کیفیت فضاهای عمومی مجتمع های مسکونی
نوع فایل:PDF
تعداد صفحات :12
سال انتشار : 1395
چکیده
امروزه ارتقاء سطح کیفی فضاهای سکونتگاهی بخصوص فضاهای عمومی آن ها از دغدغه های معماران است، چرا که با کاهش حضور مردم در این فضا ها به دلیل عدم توجه به نیازهای انسان و همچنین کیفیات کالبدی و بصری رو به رو هستیم. از این روامروزه علاوه بر بعد عملکردی محیط، لزوم توجه به بار معنایی آن نیز همواره مورد تاکید است. در طراحی فضاها ی عمومی حواس بصری مهم ترین نقش را در ادراک فضا دارند، همچنین اغلب چیزهایی که توسط حس بصری دریافت می شوند به مددخوانایی است. خوانایی فضا موجب تقویت ادراک بصری و شکل گیری تصویر ذهنی واضح و مطلوب از حضور در عرصه عمومی در ذهن ناظران فضا می شود. خوانایی می تواند به فضا وحدت بخشد و به سبب تنوع به جا و حساب شده، آن را متمایز و قابل شناسایی کند. در این پژوهش سعی شده، دریابیم خوانایی در چه سطحی و تا چه میزان قادر به ایجاد و بهبود این کیفیت هادر فضاهای عمومی مجتمع های مسکونی امروز است. پژوهش حاضر از نوع توصیفی تحلیلی می باشد و به دنبال جایگاه - خوانایی در رسیدن به کیفیت فضا های عمومی در طراحی مجتمع مسکونی است. همچنین روش استدلال پژوهش حاضر ازنوع استدلال قیاسی می باشد. هدف، بررسی عوامل ارتقاء کیفیت در فضاهای عمومی مجتمع های مسکونی و نقش و جایگاه خوانایی در بین آن ها است. پژوهش پیش رو قصد دارد با بررسی و تحلیل توصیفی فضاها؛ همچنین با بهره گیری از پتانسیل های کالبدی به ارتقای کیفیت فضاهای عمومی مسکونی کمک کند. مطابق نتایج حاصله از مطالعات انجام شده می توان گفت سطح بکارگیری خوانایی در رسیدن به کیفیت فضا نقش تعیین کننده ای دارد.
واژگان کلیدی
خوانایی، کیفیت، فضاهای عمومی، مجتمع های مسکونی

👇 تصادفی👇

گزارش آزمایشگاه ماشین ابزار دقیق‎پایان نامه ای کامل،جامع وارزنده در مورد سیستمهای تعلیقتاثیر جهت گیری استراتژیک برعملکرد صادراتی صادرکنندگان استان ....پروژه کارشناسی مهندسی برق- اصول کلی راداركارآموزي مهندسي پزشكيمبانی نظری و پیشینه تحقیق کارآفرینی سازمانیهک اماروبلاگآموزش کسب و کار اینترنتی(کاملا واقعی)محاسبه برداری توان اکتیو و راکتیو در توربین ژنراتور بادی محرکه مستقیم با استفاده از روش مدولاسیون بردار فضایی ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل بررسی نقش خوانایی در ارتقاء کیفیت فضاهای عمومی مجتمع های مسکونی

بررسی نقش خوانایی در ارتقاء کیفیت فضاهای عمومی مجتمع های مسکونی

دانلود بررسی نقش خوانایی در ارتقاء کیفیت فضاهای عمومی مجتمع های مسکونی

خرید اینترنتی بررسی نقش خوانایی در ارتقاء کیفیت فضاهای عمومی مجتمع های مسکونی

👇🏞 تصاویر 🏞