👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

بررسی عددی جریان اطراف یک مدل استاندارد اتومبیل سنگین و ارزیابی استفاده از تولیدکننده گردابه درکاهش درگ آن

ارتباط با ما

دانلود


بررسی عددی جریان اطراف یک مدل استاندارد اتومبیل سنگین و ارزیابی استفاده از تولیدکننده گردابه درکاهش درگ آن
نوع فایل:PDF
تعداد صفحات :14
سال انتشار : 1395
چکیده
به دلیل افزایش اخیر در قیمتهای سوخت و تاثیر مستقیم آن بر انتشار گازهای گلخانهای، مهندسان طراحی خودرو را با وظیفه فوری برای معرفی طرح آیرودینامیکی کارآمدتر وسایل نقلیه مواجه کرده است. پس از مطالعات تولید کنندگان خودرو مشخص شد که مقدار عمدهای از درگ با توجه به ظهورجدایی جریان و وجود گردابهها در پشت اتومبیل است. یکی از روشهای کنترل جدایش جریان استفاده از تولیدکننده گردابه است. در این تحقیق سعی شده است تا با استفاده از روش عددی اثر تولیدکننده گردابه بر جریان سیال اطراف یک مدل استاندارد بدنه احمد به صورت 3 بعدی بررسی و تحلیل شود. برای انجام اینکار در نرم افزار انسیس فلوئنت معادلات حاکم بر جریان به همراه مدل (RNG) k–εبااستفاده از شرایط مرزی مناسب حل گردیدهاند. در این مقاله ایده گذاشتن تولیدکننده گردابه بر روی سطح شیبدار پشت مدل در جهت بهبود ایرودینامیک اتومبیل بررسی شده است و مکان مناسب برایچیدمان آن بررسی شده است. پس از اعتبار سنجی با مراجع معتبر و محاسبات استقلال حل از شبکه اثر تولیدکننده گردابه را بر روی مدل در 3 قسمت مختلف ارزیابی شده است .(s=0.2, 0.33, ( 0.66باتوجه به نتایج ارائه شده در این تحقیق مشاهده شد که تولیدکننده گردابه اثر بسیار مطلوبی در کنترل جریان و جدایش جریان اطراف مدل احمد دارد و سبب کاهش نیروی پسا نسبت به حالتی که ازتولیدکننده گردابه استفاده نشده است میشود. همچنین نشان میدهد که بهترین مکان برای چیدمان تولیدکننده گردابه 0.66= sاست و کاهش درگ آن حدود 17 درصد بدست آمده است.
واژگان کلیدی
مدل احمد-ایرودینامیک، ضریب درگ، تولیدکننده گردابه

👇 تصادفی👇

پایان نامه و تحقیق در مورد محاسبات ابری Cloud (فایل Word ورد و با قابلیت ویرایش)تعداد صفحات 109بررسی میزان برخورداری دانشجویان مراکز آموزش مجازی ایران از مهارت‌های یادگیری الکترونیکی و رابطه آن با رضایت و پیشرفت تحصیلی آنهاشماره یاب پیشرفتهمدیریت ارتباط با مشتری CRMThe Well-Grounded Java Developer 2013 (زبان اصلی)کارآموزی/پایان نامه شیرآلات صنعتی ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل بررسی عددی جریان اطراف یک مدل استاندارد اتومبیل سنگین و ارزیابی استفاده از تولیدکننده گردابه درکاهش درگ آن

بررسی عددی جریان اطراف یک مدل استاندارد اتومبیل سنگین و ارزیابی استفاده از تولیدکننده گردابه درکاهش درگ آن

دانلود بررسی عددی جریان اطراف یک مدل استاندارد اتومبیل سنگین و ارزیابی استفاده از تولیدکننده گردابه درکاهش درگ آن

خرید اینترنتی بررسی عددی جریان اطراف یک مدل استاندارد اتومبیل سنگین و ارزیابی استفاده از تولیدکننده گردابه درکاهش درگ آن

👇🏞 تصاویر 🏞