👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

بررسی اثرات سمیت سلولی عصاره متانولی و اتانولی Papaver rhoeas (شقایق وحشی )بر روی رده ی سلولهای سرطانی A945 با روش MTT

ارتباط با ما

دانلود


بررسی اثرات سمیت سلولی عصاره متانولی و اتانولی Papaver rhoeas (شقایق وحشی )بر روی رده ی سلولهای سرطانی A945 با روش MTT
نوع فایل :PDF
تعداد صفحات :6
سال انتشار :1394
چکیده
شیمی درمانی یکی از روشهای درمان سرطان میباشد، اما فقدان سایتوتوکسیسیتی انتخابی اغلب منجر به بروز عوارض جانبی غیر قابل تحمل میگردد .امروزه استفاده از گیاهان دارویی در درمان سرطان به دلیل عوارض جانبی کمتر از اهمیت فوقالعادهای برخوردار است گیاه Papaver rhoeas به دلیل دارا بودن ترکیبات آلکالوئیدی مختلفی مانند رآدین، اسید رآدیک، اسید پاپاوریک، اسید مکوئیک، موسیلاز و قند برای مطالعات سمیت سلولی با اهمیت می باشد. در این مطالعه اثرات سایتوتوکسیک عصاره شقایق بر رده سلول سرطانی ریه مورد بررسی قرار گرفت.مواد وروشها: ابتدا عصاره هیدروالکلی شقایق وحشی به روش پرکولاسیون تهیه شد و سپس اثرات محلولهای حاوی نمونه با غلظتهای10و50و100و500و1000 μg/ml از عصاره متانولی و غلظتهای مختلف 10و100و500و1000 μg/ml از عصاره اتانولی بر روی رده سلولی سرطانی ریه (A241) توسط متد MTT بررسی شد. یافتهها: یافتهها حاکی از آن است که = عصاره متانولی گیاه شقایق وحشی دارای 99117 21 IC و عصاره اتانولی گیاه شقایق وحشی دارای 95174 ~ = 21 IC میباشد که دارای اثر مهارکنندگی قابل توجهی بر روی سلول سرطانی ریه نشان داده اند.استنتاج: نتایج نشان داد که عصاره گیاه Papaver rhoeas یک ترکیب سایتوتوکسیک موثر بر روی سلولهای سرطانی ریه میباشد و باید بررسیهای بیشتری در جهت یافتن ترکیبات موثر موجود در عصاره گیاه صورت گیرد تا گامی در جهت یافتن و طراحی داروهای جدید و موثر در درمان سرطان باشد.
واژگان کلیدی
رده سلول سرطانی ریه، Papaver rhoeas ، MTT 21 ، IC

👇 تصادفی👇

حل مسأله مسیریابی وسایل نقلیه با در نظر گرفتن محدودیت ظرفیت وسایل نقلیه (CVRP) در نرم افزار گمز (GAMS)گزارش کار آموزی در یک شرکت نرم افزار کامپیوتریCan You Imagineمجموعه طرح لایه باز (psd) کارت ویزیت رینگ و لاستیک فروشی (سری اول 5 عدد) ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل بررسی اثرات سمیت سلولی عصاره متانولی و اتانولی Papaver rhoeas (شقایق وحشی )بر روی رده ی سلولهای سرطانی A945 با روش MTT

بررسی اثرات سمیت سلولی عصاره متانولی و اتانولی Papaver rhoeas (شقایق وحشی )بر روی رده ی سلولهای سرطانی A945 با روش MTT

دانلود بررسی اثرات سمیت سلولی عصاره متانولی و اتانولی Papaver rhoeas (شقایق وحشی )بر روی رده ی سلولهای سرطانی A945 با روش MTT

خرید اینترنتی بررسی اثرات سمیت سلولی عصاره متانولی و اتانولی Papaver rhoeas (شقایق وحشی )بر روی رده ی سلولهای سرطانی A945 با روش MTT

👇🏞 تصاویر 🏞