👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

برآورد خطاي موجود در تحليل ايزوژئومتريك صفحۀ تركدار تحت كشش

ارتباط با ما

دانلود


برآورد خطاي موجود در تحليل ايزوژئومتريك صفحۀ تركدار تحت كشش
در اين مقاله ضمن معرفي روش جديد ايزوژئومتريك در آناليزعددي مسائل مهندسي، به چگونگي برآورد خطاي بدست آمده از مدلسازي صفحۀ تركدار تحت كشش با استفاده از اين روش پرداختهمي شود. اين تخمين كننده خطا، در دستۀ روشهاي برآورد خطاي مبتني بر بازيافت تنش قرار ميگيرد. در اين برآورد كننده خطا، با استفاده از نقاط فوق همگراي گوسي، براي تابع مقادير هريك ازمؤلفه هاي ميدان تنش يك سطح فرضي بهبود يافته با استفاده از تكنيك نربز ساخته مي شود. از مقايسه نرم خطاي انرژي دقيق و نرم خطاي انرژي تقريبي براي صفحۀ تركدار تحت كشش با استفاده ازتوابع شكل درجه يك، دو و سه مشاهده ميشود كه تخمين كننده خطاي پيشنهادي از كارايي مناسبي جهت برآورد خطاي موجود در تحليل مسائل به روش ايزوژئومتريك برخوردار است
 

👇 تصادفی👇

مغز فتوشاپگزارش کارآموزی در شرکت پژوهش صنایعخلاصه تمام فصل های کتاب دانشکده کسب و کار نوشته رابرت کیوساکیبررسي تاثير بافل هاي، قطاعي، مارپيچ، در پايداري جريان و بازده انتقال حرارت در مبدل-هاي پوسته لولهکتاب فن بیان و اصول سخنرانیmekanik jamedat 3ديكشنري جهانگرديدانلود مقاله مدیریت بحران سازمانی‎‎دانلود نقشه اتوکدی ساختمان همکف 2 خوابه سازه بتنی dwgسخنان کامل ارد بزرگ ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل برآورد خطاي موجود در تحليل ايزوژئومتريك صفحۀ تركدار تحت كشش

برآورد خطاي موجود در تحليل ايزوژئومتريك صفحۀ تركدار تحت كشش

دانلود برآورد خطاي موجود در تحليل ايزوژئومتريك صفحۀ تركدار تحت كشش

خرید اینترنتی برآورد خطاي موجود در تحليل ايزوژئومتريك صفحۀ تركدار تحت كشش

👇🏞 تصاویر 🏞