👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

تأثیر عصاره آبی پنیرک Malva sylvestris بر الگوی الکتروفورزی پروتئینی و بیان اینترفرون گاما در موش های آلوده به کاندیدا آلبیکنس

ارتباط با ما

دانلود


تأثیر عصاره آبی پنیرک Malva sylvestris بر الگوی الکتروفورزی پروتئینی و بیان اینترفرون گاما در موش های آلوده به کاندیدا آلبیکنس
نوع فایل:PDF
تعداد صفحات :8
سال انتشار : 1394
چکیده
کاندیدیازیس جزء مهمترین و گسترده ترین بیماری های قارچی در انسان محسوب می شود. هدف از این پژوهش ارزیابی تأثیر عصاره آبی پنیرک بر الگوی الکتروفورزی پروتئینی و بیان اینترفرون گاما درموش های آلوده به کاندیدا آلبیکنس می باشد. در این بررسی 66 سر موش نژاد NMRI به شش گروه به ترتیب: کنترل، دارونما، کاندیدا و سه گروه پنیرک + کاندیدا آلبیکنس ) mg/kg ) 066 و 066 ،06تقسیم بندی شدند. گروه کنترل بدون هیچگونه تزریق، گروه دارونما نرمال سالین تزریقی، دوزهای مختلف پنیرک با تعداد 06 تزریق به شیوه درون صفاقی به مدت 06 روز انجام گردید. عفونت تجربی درگروه کاندیدا و کلیه گروه های تیماری در روز ششم با تزریق کاندیدا آلبیکنس به میزان غلظت cfu/ml 0 ایجاد گردید. در پایان سطوح پروتئین های پلاسما و بیان اینترفرون گاما اندازه گیری ×066شد. نتایج نشان داد که سطح آلبومین در سه گروه تیمار دوزهای mg/kg 066 و 066 کاهش و ،06 میزان بتاگلوبولین در گروه های دریافت کننده دوزهای mg/kg 066 و 066 افزایش معنی داری و ،06 اینترفرون گاما در دوز mg/kg 066 افزایش معنی داری در مقایسه با گروه کنترل داشت. به نظر می رسد پنیرک قادر به تحریک پاسخ ایمنی سلولی است جهت مطالعات ضد کاندیدایی می توان استفاده نمود.
واژگان کلیدی
پنیرک، کاندیدا آلبیکنس، پروتئین پلاسما، اینترفرون گاما

👇 تصادفی👇

نرم افزار محاسبه سود انواع سپرده کوتاه مدت عادی و مرکب (سود در سود)رايگانامتحان نهایی آشنایی با میراث فرهنگی چهارم دبیرستان رشته هنر به همراه پاسخنامه خرداد 93دانلود مقاله اختلالات غده تیروئید( thyroid disorder regulator)دانلود پاورپوینت شبکه های بی سیمارائه راهکاری برای انتخاب مدل هزینه‌ی کیفیت با استفاده از تکنیک گسترش ویژگی های کیفیت wordتصاویر پس زمینه 1امتحان نهایی ایستایی ساختمان سوم هنرستان به همراه پاسخنامه شهریور 93 ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل تأثیر عصاره آبی پنیرک Malva sylvestris بر الگوی الکتروفورزی پروتئینی و بیان اینترفرون گاما در موش های آلوده به کاندیدا آلبیکنس

تأثیر عصاره آبی پنیرک Malva sylvestris بر الگوی الکتروفورزی پروتئینی و بیان اینترفرون گاما در موش های آلوده به کاندیدا آلبیکنس

دانلود تأثیر عصاره آبی پنیرک Malva sylvestris بر الگوی الکتروفورزی پروتئینی و بیان اینترفرون گاما در موش های آلوده به کاندیدا آلبیکنس

خرید اینترنتی تأثیر عصاره آبی پنیرک Malva sylvestris بر الگوی الکتروفورزی پروتئینی و بیان اینترفرون گاما در موش های آلوده به کاندیدا آلبیکنس

👇🏞 تصاویر 🏞