👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

پروژه پیاده سازی و بررسی روش های متن کاوی

ارتباط با ما

دانلود


پروژه پیاده سازی و بررسی روش های متن کاوی
پروژه پیاده سازی و بررسی روش های متن کاوی پژوهش کامل در حوزه  متن کاوی و داده کاوی میباشد و در 2 فصل تنظیم شده است.این پروژه به بررسی روشهای انتخاب ویژگی و روشهاوالگوریتم های فرا اکتشافی پرداخته است.شما میتوانید فهرست مطالب پروژه را در ادامه مشاهده نمایید.
پروژه بصورت فایل قابل ویرایش ورد(WORD) در 75 صفحه برای رشته کامپیوتر و IT در پایین همین صفحه قابل دانلود میباشد. شایسته یادآوری است که پروژه از ابتدا تا پایان ویرایش وتنظیم , سکشن بندی (section) ، نوشتن پاورقی (Footnote) و فهرست گذاری اتوماتیک کامل شده وآماده تحویل یا کپی برداری از مطالب مفید آن است.
چکیده
رشد فزاینده پایگاه داده ها در زمینه های مختلف از فعالیت انسان باعث شده است که نیاز به ابزارهای قدرتمند جدید، برای تغییر دادن داده به دانش مفید، افزایش یابد. جهت برآوردن این نیاز، محققان به کاوش در زمینه های مختلف برای یافتن روش ها و ایده های مناسب پرداختند. متن کاوی یکی از زمینه های است که به دنبال استخراج اطلاعات مفید، از داده های متنی بدون ساختار، به وسیله شناسایی و اکتشاف الگوها می باشد. ایده اصلی متن کاوی، یافتن قطعات کوچک اطلاعات ازحجم زیاد داده های متنی، بدون نیاز به خواندن تمام آن است. در این مقاله با توجه به اهمیت این روش مختصراً به متن کاوی، زمینه های مرتبط با آن و برخی روش های رایج طبقه بندی و خوشه بندی پرداخته شده است. اگرچه بیان همه روش ها و کاربردها ممکن نیست، اما این پژوهش می تواند دید کلی از متن کاوی را در ذهن خواننده ایجاد کرده و در صورت علاقه برای مطالعه بیشتر، فرد را به منابع مناسب هدایت کند.
واژه های کلیدی: بازیابی اطلاعات، خوشه بندی، طبقه بندی، متن کاوی
فهرست مطالب
فصل اول
بررسی روشهای انتخاب ویژگی
1-1- مقدمه. 2
1-2- روش های مبتنی بر استخراج ویژگی.. 3
1-3- روش های انتخاب ویژگی.. 4
1-4- دسته بندی و تشریح الگوریتم های مختلف انتخاب ویژگی.. 12
1-5- تابع ارزیابی مبتنی بر فاصله - تابع تولید کننده کامل.. 14
1-6- تابع ارزیابی مبتنی بر اطلاعات - تابع تولید کننده مکاشفه ای.. 16
1-7- تابع ارزیابی مبتنی بر اطلاعات - تابع تولید کننده کامل.. 20
1-8- تابع ارزیابی مبتنی بر وابستگی - تابع تولید کننده مکاشفه ای.. 21
1-9- تابع ارزیابی مبتنی بر سازگاری - تابع تولید کننده کامل.. 22
1-10- تابع ارزیابی مبتنی بر سازگاری - تابع تولید کننده تصادفی.. 27
1-11- تابع ارزیابی مبتنی بر خطای طبقه بندی کننده- تابع تولید کننده مکاشفه ای.. 29
1-12- تابع ارزیابی مبتنی بر خطای طبقه بندی کننده - تابع تولید کننده کامل.. 31
1-13- تابع ارزیابی مبتنی بر خطای طبقه بندی کننده - تابع تولید کننده تصادفی.. 31
1-14- جمع بندی روش های انتخاب ویژگی.. 34
فصل دوم
بررسی روشهاوالگوریتم های فرا اکتشافی
2-1- روش های فرا اکتشافی.. 35
2-2- روش های مکاشفه ای.. 35
2-3- انواع الگوریتم‌های مکاشفه‌ای.. 36
2-4- پیاده‌سازی الگوریتم های فرا اکتشافی.. 38
2-5- ویژگی های مشترک روش های فرا اکتشافی.. 38
2-6- دسته‌بندی الگوریتم‌های فرا اکتشافی.. 39
2-7- الگوریتم ژنتیک (Genetic Algorithm)40
2-8- روش های پیاده سازی عملگر ترکیب... 47
2-9- انواع روش های جهش.... 50
2-10- الگوریتم ژنتیک برای انتخاب ویژگی.. 51
2-11- الگوریتم بهینه سازی جمعیت مورچگان (ACO)53
2-12- الگوریتم ACO برای انتخاب ویژگی.. 56
2-13- الگوریتم بهینه سازی انبوه ذرات (PSO)57
2-14- الگوریتم PSO برای انتخاب ویژگی.. 58
2-15- الگوریتم جستجوی ممنوعه 62
2-16- استراتژی‌های پیشرفته‌ جستجوی ممنوعه. 63
2-17- حافظه ها در جستجوی ممنوعه. 64
2-18- الگوریتم جستجوی ممنوعه برای انتخاب ویژگی.. 65
فهرست منابع و مراجع.. 68
 
فهرست شکل ها
شکل1-1 فرایند انتخاب ویژگی.. 6
شکل 1-2 مقایسه توابع ارزیابی مختلف... 11
شکل 1-3 الگوریتم Relief. 13
شکل 1-4 الگوریتم Branch and Bound. 16
شکل 1-5 الگوریتم درخت تصمیم.. 18
شکل 1-6 مثالی از گراف Bayesian Network. 20
شکل 1-7 الگوریتم روش MDLM... 21
شکل 1-8 الگوریتم (POE1ACC)22
شکل 1-9 الگوریتم روش Focus. 23
شکل 1-10 الگوریتمی دیگر از روش Focus. 24
شکل 1-11 الگوریتم Focus-2. 24
شکل 1-12 کلاسهای مورد بررسی در الگوریتم Focus. 25
شکل 1-13 روند الگوریتم Focus. 26
شکل 1-14 حل ناسازگاری در الگوریتم Focus. 26
شکل 1-15 الگوریتم روش LVF. 28
شکل 1-16 طبقهبندی روشهای مختلف انتخاب ویژگی.. 33
شکل 2-1 بهینه محلی و بهینه کلی.. 42
شکل 2-2 کدینگ باینری.. 44
شکل 2-3 کدینگ جهشی.. 44
شکل 2-4 کدینگ ارزشی.. 45
شکل 2-5 کدینگ درختی.. 45
شکل 2-6 چگونگی ترکیب تک نقطه ای.. 47
شکل 2-7 ترکیب تک نقطهای.. 47
شکل2-8 چگونگی ترکیب دو نقطهای.. 48
شکل 2-9 ترکیب دو نقطهای.. 48
شکل 2-10 چگونگی ترکیب یکنواخت... 48
شکل 2-11 چگونگی ترکیب یکنواخت... 49
شکل 2-12 جهش باینری.. 50
شکل 2- 13 مرحله اول پیاده کردن کوتاه ترین مسیر. 53
شکل 2- 14 مرحله دوم پیاده کردن کوتاه ترین مسیر. 53
شکل 2- 15 مرحله سوم پیاده کردن کوتاه ترین مسیر. 53
شکل 2- 16 مرحله چهارم پیاده کردن کوتاه ترین مسیر. 53
شکل 2-17 فرایند انتخاب ویژگی در ACO.. 55
شکل 2-18 نمودار جریان الگوریتم جستجوی ممنوعه. 64

👇 تصادفی👇

بازی سونیک دش1" با پول بی نهایت(مود شده)تشريح روند توليد لوله هاي بدون درز به روش پيلگر و آناليز سرعت غلتك ها با شبيه سازي مكانيزم اين دستگاه در نرم افزار آدامزتبیین و توضیح انواع مکانیزم های سوخت رسانی 89 صفحهکامپوزیت های FRPتبلچر آهنگهای Kornدانلود لایه shapefile مرز شهرستان بابلسردانلود کتاب C++ Cookbook اموزش برنامه نویسی c++دانلود رايگان گاوصندوق اندرويدآموزش ویندوز 7، فعال ساز آن و ترفندهای ویندوز در یک مجموعه ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل پروژه پیاده سازی و بررسی روش های متن کاوی

پروژه پیاده سازی و بررسی روش های متن کاوی

دانلود پروژه پیاده سازی و بررسی روش های متن کاوی

خرید اینترنتی پروژه پیاده سازی و بررسی روش های متن کاوی

👇🏞 تصاویر 🏞