👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

ارتباط با ما

دانلودفهرست مطالب عنوان صفحه فصل 1:رمزنگاری__________________________________1 مقدمه________________________________________2 بخش 1:مفاهیم رمز نگاری____________________________4 بخش 2:الگوریتمهای کلاسیک_________________________20 بخش 3: رمزهـای غیـرقابـل شکست_____________________58 بخش 4: الگوریتمهای مدرن__________________________69 فصل 2:اتوماتای سلولی_____________________________89 مقدمه_______________________________________90 بخش 1:تعاریف پایه_______________________________91 بخش 2:انواع CA______________________________105 بخش 3:مدلهای ساده CA_________________________119 بخش 4:کاربرد CA____________________________127 بخش 5:نتیجه گیری____________________________155 فصل 3:رمزنگاری به کمک اتوماتای سلولی______________156 مقاله 1:رمزنگاری اطلاعات بر اساس عوامل محیطی بااستفاده از اتوماتای سلولی________________________158 مقدمه_____________________________________158 مفاهیم_____________________________________159 فعالیتهای مربوطه______________________________160 روش پیشنهادی تولید اعداد تصادفی_________________ 160 رمز گذاری اطلاعات____________________________164 رمزبرداری اطلاعات____________________________164 رمزگذاری بر اساس دمای محیط____________________166 رمزبرداری بر اساس دمای محیط____________________170 بررسی تاثیر دمای محیط بر سیستم رمزنگاری __________170 بررسی تاثیر اختلاف دما در فرستنده و گیرنده_________170 نتیجه گیری______________________________174 مقاله 2:کشف نوشته ی رمزی از یک رمز بلوک پیچیده با استفاده از CA________________176 مقدمه__________________________________177 رمزهای بلوکی پیچیده_______________________177 ویژگی جفت بودن___________________180 کاربردهای رمز نگاری باویژگی جفت بودن__________________180 نتیجه گیری_____________________182 مراجع_________________182

👇 تصادفی👇

پاورپوینت شهر هوشمندبررسی پرتره در عکاسی ایرانگزارش کارآموزی کارخانه ماشین سازی اراکگالری کامل کشتی های چوبی دکوری و حرفه ایدانلود مقاله مدیریت بحران سازمانی‎‎آسمان از دید هواپیماگنج نامهنرم افزار تبلیغ انبوه تلگرامدانلود مقاله اثر آلودگی بر کیفیت زندگی‎ ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل

دانلود

خرید اینترنتی

👇🏞 تصاویر 🏞