👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

بررسي تئوري و تجربي اثر دماي محيط بر ميزان مصرف بخار در چيلر جت بخار

ارتباط با ما

دانلود


بررسي تئوري و تجربي اثر دماي محيط بر ميزان مصرف بخار در چيلر جت بخار
اژكتورها 1 يا جتپمپها وسايلي هستند كه براي جابجايي، تراكم و يا اختلاط گازها، مايعات و جامدات استفاده ميشود. اين پمپها شامل سه جزء اصلي نازل، هد و ديفيوزر ميباشند. در اين مقاله ابتدااژكتور با عامل محركه بخار معرفي و عملكرد آن در شرايط مختلف محيطي براي استفاده در چيلر ها مورد بحث قرار گرفته است. سپس با فرض وجود تعادل ترموديناميكي در مقاطع مختلف اژكتور و با استفاده از قوانين بقاء جرم، اندازه حركت و انرژي حاكم بر حجم معيار بين مقاطع آن، به عنوان ورودي برنامه تحليل عملكرد چيلر استفاده ميشود. از تحليل نتايج خروجي برنامه محاسباتي درمييابيم كه با تغيير شرايط محيطي چيلر براي مصرف بهينه بخار ميتوان از دما يا فشار كندانسور فرمان گرفت و با استفاده از يك شير كنترل فشار، مصرف بخار را بهينه كرد. در انتها نتايج حاصل از نرمافزار براي تغييرات شرايط هواي محيط با نتايج تجربي حاصل از تغيير ميزان بخار محرك وروردي سيستم مقايسه و نمودارهاي استخراجشده رسم گرديده است.
 

👇 تصادفی👇

اقدام پژوهی ریاضی ابتدایی، افزایش علاقه مندی به درسسوالات تخصصی رشته کارشناسی الهیات- ادیان و عرفان-متون عرفانی به زبان خارجی 1 یک کد درس: 1220167تحقیق درباره قواعد استنتاجکامیون های راه سازیکتاب حجاب؛ از پیشینه تا پیامدهاشیپ فایل ایستگاه های باران سنجی استان یزدساخت ربات مسیریاب 8 سنسورهگیاهانن داروییدانلود پرسشنامه سبک های یادگیری کلب (LSI) ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل بررسي تئوري و تجربي اثر دماي محيط بر ميزان مصرف بخار در چيلر جت بخار

بررسي تئوري و تجربي اثر دماي محيط بر ميزان مصرف بخار در چيلر جت بخار

دانلود بررسي تئوري و تجربي اثر دماي محيط بر ميزان مصرف بخار در چيلر جت بخار

خرید اینترنتی بررسي تئوري و تجربي اثر دماي محيط بر ميزان مصرف بخار در چيلر جت بخار

👇🏞 تصاویر 🏞