👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

نفوذ باج افزار سی تی بی لاکر در رایانه های شخصی و راه های پیشگیری از آن

ارتباط با ما

دانلود


نفوذ باج افزار سی تی بی لاکر در رایانه های شخصی و راه های پیشگیری از آن
نوع فایل :PDF
تعداد صفحات :13
سال انتشار :1394
چکیده
باج افزارها 1 گونهای از بدافزارها 2 هستند که دسترسی به سیستم را محدود میکنند و ایجادکننده آن برای برداشتن محدودیت درخواست باج می کندبرخی از انواع آنها روی فایلهای هارددیسک رمزگذاری انجام میدهند و برخی دیگر ممکن است به سادگی سیستم را قفل کنند و پیام هایی روی نمایشگر نشان دهند که از کاربر میخواهد مبالغی را واریز کنند. نوع پیشرفتهتر با استفاده از کلید عمومی فایلها را رمزنگاری میکنند و کلیدخصوصیلازم برای بیرون آوردن فایلها از حالت رمز شده تنها در دستان طراح باجافزار است. سیتیبی لاکر یا قفل منحنی تور بیت کوین - 3 بدافزاری 4 است که در اواسط ماه جولای سال 2۱14 برای اولین بار ظاهر شد و همه نسخههای ویندوز از ایکسپی 5 تا ویندوز ۸ را مورد هدف قرار داده است. این بد افزار از تکنولوژی کریپتوگرافیک بیضوی 6 بهره میبرد و با سرور دستور و کنترل 7 بر روی تور ۸ ارتباط برقرار میکند. وقتی سیستم قربانی به این بد افزار آلوده میشود، در ابتدا تمامی فایلهای سیستم اسکن شده و رمزگذاری می شوند به گونهای که دیگر قابل دسترسی نیستند. نسخه های جدید این بد افزار برای تشویق کاربر پنج مورد از فایلهای رمز شده را رمزگشایی میکند
واژگان کلیدی
بد افزار, باج افزار, سیتیبی لاکر، مقابله با باج افزار

👇 تصادفی👇

پاورپینت ارائه مبحث بیست و یکم مقررات ملی ساختمانمصرف انرژی در ساختمانبكارگیری كنترلر نیمه فعال MR جهت كاهش پاسخ دینامیكی جكت سیری تحت بارگذاری لرزه ایاقدام پژوهی بهبود روابط انسانی در آموزشگاهدانلود مقاله بررسی زیرساخت شبکه های کامپیوتریفایل stlریاضیات مهندسیپاورپوینت بهداشت فردی بیمار در ICUمبانی نظری و پیشینه تحقیق اضطراب امتحان ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل نفوذ باج افزار سی تی بی لاکر در رایانه های شخصی و راه های پیشگیری از آن

نفوذ باج افزار سی تی بی لاکر در رایانه های شخصی و راه های پیشگیری از آن

دانلود نفوذ باج افزار سی تی بی لاکر در رایانه های شخصی و راه های پیشگیری از آن

خرید اینترنتی نفوذ باج افزار سی تی بی لاکر در رایانه های شخصی و راه های پیشگیری از آن

👇🏞 تصاویر 🏞