👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

نقش اقلیم و فرهنگ بر حیاط مرکزی در خانه های سوریه (حلب دمشق)

ارتباط با ما

دانلود


نقش اقلیم و فرهنگ بر حیاط مرکزی در خانه های سوریه (حلب دمشق)
نوع فایل :PDF
تعداد صفحات :14
سال انتشار :1394
چکیده
استفاده ازحیاط مرکزی بسیارکهنی درساخت و ساز مسکن بوده و بطور قابل ملاحظه ای درشهرهای مختلف سوریه مورد استفاده قرارگرفته همچنین فضاهای سکونتی با بهره گیری ازتدابیرمختلفی دراطراف این حیاط ها شکل گرفته اند حیاط مرکزی فضایی محیطی پاسخ دهنده به مشکلات اقلیمی هرمنطقه بودکه ضمن توجه به نیازهای زیباشناختی و کاربردی هماهنگی با شرایط اقلیمی بستر خود شکل گرفته است حیاط مرکزی با ساختاری درهم تنیده و یکپارچه پاسخ های مناسبی را برای زندگی مادی و معنوی این مردمان به دست داده است این ساختار چه درزمینه شکلی هندسه کلی خانه - هندسه جزئی عناصر بطور مثال حیاط مرکزی چه درروش پدیداری مصالح مورد استفاده - فن آوری به شدت ازویژگی های بستر و توانمندی محلی اثرپذیرفته و بدین ترتیب باحداقل دخل و تصرف درمحیط حداکثر بهره مندی را نصیب کاربران کرده است بررسی تناسب حیاط مرکزی به کل خانه نقش عمده ای درتعیین میزان انرژی تابشی جذب شده درسطح مختلف حیاط و ایجادشرایط اسایش بصری و حرارتی برای ساکنین ایفا می کند بمنظور دستیابی به هدف این مقاله هفت نمونه ازخانه های سنتی ازکشور سوریه درهردوشهر حلب و دمشق مورد بررسی قرارگرفته است عناصرمورد بررسی شامل عوامل کالبدی درشکل گیری خانه تاثیر گذاری عوامل اقلیمی عوامل اجتماعی و فرهنگی می باشد یافته های این مطالعه نشان دادند که وجود همبستگی درشکل هندسی حیاط مرکزی جهت گیری خاص خانه ها با توجه به اقلیم و تاثیر فرهنگ اعراب برشکل گیری حیاط مرکزی نقش بسزایی داشته اند نتایج بررسی نشان میدهد که حیاط مرکزی درپاسخ به گروهی ازنیازهای حیاتی انسان پدیدامده و بصورت همه جانبه بوجوه مفهومی و محیطی نیز پاسخ میدهد
واژگان کلیدی
حیاط مرکزی /اقلیم /فرهنگ /خانه های سنتی /گونه شناسی خانه ها /معماری سوریه

👇 تصادفی👇

نرم افزار ارتقاءاینترنت به نسل 5G افزایش سرعت اتصال و دانلود و آپلودپایان نامه تمام متن PDF کارشناسی ارشد - مشتری مداری بر اساس مدل سروکوئال (مطالعه موردی)دانلود نقشه اتوکدی کامل سیر و تحول مدارس ایران همراه با رندر تریدی مکسدانلود پروژه علل اختلال و نحوه انتخاب برقگير جهت حفاظت شبکه در مقابل اضافه ولتاژطرح بنر کاشی وان یکادپاورپوینت روترهاشاهکار ادبی- رمان معروف کلیدرکشت وتکثیر انبه ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل نقش اقلیم و فرهنگ بر حیاط مرکزی در خانه های سوریه (حلب دمشق)

نقش اقلیم و فرهنگ بر حیاط مرکزی در خانه های سوریه (حلب دمشق)

دانلود نقش اقلیم و فرهنگ بر حیاط مرکزی در خانه های سوریه (حلب دمشق)

خرید اینترنتی نقش اقلیم و فرهنگ بر حیاط مرکزی در خانه های سوریه (حلب دمشق)

👇🏞 تصاویر 🏞