👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

ارتباط با ما

دانلودتعريف يادگيري يادگيري عبارت است از فرايند تغييرات نسبتاً پايدار بالقوه فرد بر اثر تجربه. در تعريف فوق مفاهيمي وجود دارد كه براي درك بهتر آنها را تحليل مي‌كنيم. 1. مفهوم فرايند: يادگيري فرايند است چون بر اثر تعامل دائم فرد با محيط، هميشه و در همه جا به طور پيوسته و مستمر صورت مي‌گيرد. 2. مفهوم تغيير: يادگيري نوعي تغيير است كه در فرايند تجربه اتفاق مي‌افتد. بنابراين تغييرات ناشي از رشد و بلوغ يا استفاده از دارو يادگيري محسوب نمي‌شود. 3. مفهوم نسبتاً پايدار: تغييرات حاصل از يادگيري نسبتاً پايدار مي‌باشند و رفتار موردي، لحظه‌اي و تصادفي يادگيري محسوب نمي‌شوند. 4. مفهوم رفتار بالقوه: كاربرد رفتار بالقوه دليل تفاوت بين مفهوم يادگيري و عملكرد است. به عبارتي يادگيري تغييراتي است كه در ساخت ذهني ايجاد مي‌شود. 5. مفهوم تجربه: يعني تنها آن دسته از تغييرات رفتار را مي‌توان يادگيري ناميد كه محصول تجربه، يعني تأثير متقابل فرد و محيط در يكديگر باشد. عوامل مؤثر در يادگيري (قوانين يادگيري) 1. قانون آمادگي: به موجب اين قانون يادگيرنده بايد از نظر جسمي، عاطفي، ذهني، عقلي به اندازه كافي رشد كرده باشد تا بتواند آموختني‌هاي معيني را فرا گيرد. مثلاً آموزش رنگ‌ها قبل از چهار سالگي براي كودك دشوار است. 2. قانون اثر: انسانها ميل دارند تجاربي كه مطلوب و رضايتبخش هستند بپذيرند و تكرار كنند و از آنهايي كه اثر ناخوشايند دارند اجتناب كنند. بنابراين در امر آموزش، معلم بايد دانش‌آموزان را ياري دهد تا از هر فعاليت يادگيري، نوعي رضايت شخصي احساس كنند و درسها را با ميل و رغبت ياد بگيرند. 3. قانون تمرين: به موجب اين قانون، تكرار و تمرين در يادگيري و دوام آن تأثير فراوان دارد. زيرا هر قدر انجام عملي بيشتر تكرار شود آن عمل زودتر به صورت مهارت و عادت درمي‌آيد. 4. قانون تقدم: معمولاً نخستين خاطرات كلاس درس بيشتر در ذهن باقي مي‌ماند. بنابراين نخستين روز تشكيل كلاس بايد رفتار و برخورد معلم با دانش‌آموز صحيح و منطقي باشد. 5. انون شدت: يك واقعه مهيج و جذاب، بيشتر از واقعه‌اي عامل و كسل كننده در ذهن باقي مي‌ماند بنابراين معلم مي‌تواند با آوردن مثال‌ها و نمونه‌هاي زنده و با استفاده از فناوري آموزش و به فعاليت واداشتن دانش‌آموزان، حالتي پرتحرك و جذاب در كلاس ايجاد كند. 6. قانون عدم كاربرد: مهارت و دانشي كه به كار گرفته نشود، به تدريج و به ميزان زيادي فراموش خواهد شد. بنابراين معلم بايد شرايطي را تدارك ببيند تا دانش‌آموزان آموخته‌هاي خود را به كار بگيرند. موانع يادگيري 1. كسل كنندگي 2. پيچيدگي 3. آزردگي 4. ترس از شكست 5. نگراني از مسخره شدن 6. آموزش بيش از اندازه 7. عدم تمركز حواس 8. تنبلي 9. نقص بدني 10. كندذهني شرايط مؤثر در يادگيري

👇 تصادفی👇

دانلود لایه shapefile مرز شهرستان بندرترکمناقتصاد کلانجزوه دینامیک سازه هابانک شماره تلفن های همراه اول و ایرانسلشبيه‌سازي تعيين فشار در آزمون Dentمصرف دوهفته مکمل ال کارنیتین بر استرس اکسیداتیو ناشی از فعالیت هوازی شدیددانلود تحقیق ویژه ارتقاء شغلی فرهنگیان ۶۰ صفحه در قالب word با عنوان مدیریت مدرسه ابتدایینمودار ستونی ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل

دانلود

خرید اینترنتی

👇🏞 تصاویر 🏞