👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

ارتباط با ما

دانلودفصل اول: تعاريف و مفاهيم مفهوم فنون تدريس و تعاريف آن شرايط مربي از نظر قوانين موثر در تدريس وظايف عمومي مربيان از ديدگاه سازماني تعريف مطالعه و روش هاي آن فصل دوم: آئين كلاس داري هدف از بررسي آيين كلاس داري نقش انگيزه نقش انضباط و كنترل بحث انضباط شخصي و تاثير آن در كلاس داري فصل سوم : روش هاي كلي تدريس در نظام آموزشي روش هاي فعال و غير فعال و قوانين اثر و نتيجه هدف هاي آموزشي مهايت هاي فرايند تدريس الف) مهارت هاي پيش از تدريس- تعريف استاندارد- آشنايي با طرح درست و فوايد آن و فرم ب) مهارت هاي بپمن تدريس: 1- تنظيم صدا و حركات فيزيكي مربي 2- حفظ شخصيت و احترام مربي 3- فروتني و ادب 4- بيان كافي مطالب درسي 5- اجتناب از ارائه مطالب غير درسي 6- اجتناب از اختلاط موضوعات 7- كيفيت بيان مطالب بررسي فنون عرضه شده به كارآموز و بيان مطالب ارجاع اطلاعات كافي براي كارآموز انتظاراتي كه كارآموز از مراكز فني و حرفه اي دارد: تقاضا و نيازهاي عمومي و كلي در پداگوژي و نحوه برخورد با ديگران طريق شناخت افكار و استعدادهاي افراد مهارت هاي پس از تدريس فصل چهارم: كليات روش هاي تدريس 1- روش هاي تدريس غير فعال- شيوه مكتبي- شيوه توضيحي- شيوه سخنراني 2- روش هاي تدريس فعال- شيوه پرسش و پاسخ- شيوه بحث- شيوه اكتشافي 3- شيوه يا روش اكتشافي و روش حل مسائل 4- شيوه يا روش اكتشافي و روش حل مسائل بحث پاياني منابع و مأخذ مورد استفاده تعريف فرستنده يا مربي مربي شخصي است كه اطلاعات علمي پراكنده را متناسب با استاندارد رشته آموزشي خود تنظيم كرده و با شيوه هاي مناسب آن را به صورت مطالب ساده و قابل درك براي كارآموز تبديل و با سرعت مناسب و در سطح استعداد او انتقال مي دهد. حال با توجه به تعريف مربي مي توان فرق بين مربي با كتاب را مقايسه و درك نمود. يعني اينكه كتاب آنچه را كه در خود دارد چه سخت باشد و چه آسان، بدون توجه به اينكه كارآموزي كه آنرا مطالعه مي كند مي فهمد يا نه مطالب را انتقال مي دهد، ولي مربي اطلاعات كتاب را درك و مطالب سخت و نامفهوم را همانند فيلتري به كنار گذاشته و جايگزين آن مطالب ساده تر و قابل درك و فهم كارآموز به كار مي برد. شرايط مربي از نظر قوانين موثر در تدريس داشتن علاقه به رشته آموزشي خود داشتن صبر و حوصله در جهت انتقال اطلاعات تسلط كامل به علوم فني مورد نياز توانايي ايجاد نظم و انضباط در محيط آموزشي داشتن فن بيان مناسب توانايي ايجاد روابط خود و صميمي با كارآموزان در چه شرايطي مربي مي تواند اطلاعات علمي خود را به كار آموز موثرتر انتقال دهد؟ كارآموز به او اطمينان و اعتبار را در نظر داشته باشد. داشتن نظم و انضباط در كلاس آموزش. داشتن فن باين تن صداي مربي بسيار تاثير گذار است. توجه كردن مربي به افراد كم توجه و يا بي توجه. توجه به سطح اطلاعاتي كارآموزان و ميزان استعداد و توانايي آنها. پرهيز از ايجاد سدهاي ارتباطي. از نظر (مادي- معنوي- امنيت شغلي و ايمني) تامين باشد. كارآموز در چه شرايطي مفاهيم آموزشي را بهتر درك مي نمايد؟ داشتن علاقه و انگيزه و شناخت و درك علت فراگيري رشته آموزشي. فراهم بودن عوامل رفاهي (نور- گرما- سرما- صدا- زاويه ديد كارآموز نسبت به مربي و كلاس به صورتي قرار گيرد كه همه شاگردان قادر به ديدن و شنيدن حرفهاي او باشند) نياز بازار كار به حرفه آنها. آمادگي روحي و جسم و داشتن استعداد اوليه برخورد مناسب استاد. توضيح كامل و توجيه در مورد برنامه يا رشته آموزشي در نظام فنون تدريس به دو عامل مهم آموزش تئوري و هم عملي توجه بيشتري شده است و تاكيد هميشه در تلفيق انها بوده است، چرا كه باعث مي شود خواسته هاي بيان نشده را در تئوري بتوان در علم بيان نمود و مسائل را با ديدي بازتر و ملموس تر به مشاهده كارآموزان گذارد. وظايف عمومي مربيان از ديدگاه سازماني تقويت و پرورش قوه تفكر در كارآموزان: برداشتي كه اكثر ما از تفكر داريم و كم و بيش در جامعه ما رواج دارد يك برداشت صد درصد صحيح و بدون اشكال نبوده. لذا بايد ابتدا معناي صحيح آن روشن شود تا درباره تقويت و قدرت بخشيدن آن در افراد به طور صحيح گام برداريم. اصولا زماني بانسان بهتفكر مي پردازد كه با مشكل و مسئله مهمي برخورد كند. و يا مطالبي را به خاطر آورده باشد. با اين تعريف مشخص مي شود كه انسان به تفكر نمي پردازد و نمي انديشد مگر در هنگامي كه دچار مشكلي گردد و احتياح به كار و تلاش يكي از عوامل مهم در امر تفكر و رسيدن به هدف است. 2-ايجاد تفكر عملي: معمولا اينگونه تفكر در مسائل روزمره و عادي جريان دارد و بيشتر براي تنظيم كار و وظايفي كه در قبال آن مسئوليت دارد معطوف مي شود. 4- ايجاد تفكر خلاق: در اينگونه تفكر بيشتر به مسائل و مشكلاتي كه حل آن مشكل بوده و نياز به تلاش فكري بسيار نياز دارد پرداخته مي شود و در اين راستا براي حل مسائل مشكل راه حل هاي جديد كشف مي گردد و معمولا در اينگونه انديشه و تفكر است كه به اختراعات بسيار مهم مي انجامد. آنچه مد نظر است دقت نظر به تعاريف ياد شده تفكر خلاق است كه بايد مورد توجه قرار گيرد و همه مربيان و مسئولين در اين رابطه تلاش كنند. اما آنچه ما در مراكز آموزش و پرورش و تمام مراكز آموزشي شاهد و ناظر آن هستيم غير از آن چيزي است كه بايد مورد توجه قرار گيرد. و با يك بررسي بسيار سطحي متوجه خواهيم شد كه مراكز آموزشي ما با اتخاذ روش هاي خشك و بي روح و طبق يك عادت ديرينه مشغول به كار هستند و از هرگونه راه حل جديد كه از ناحيه دانشجو بخواهد ارائه شود مخالفت مي ورزند و با ايجاد يك محيط انضباطي سخت موجب ركود هرگونه تفكر تازه مي شوند و اين تفكر در همه مراكز آموزشي سايه نيفكنده. اما بايد توجه داشت كه اينگونه روش ها هيچگونه پيشرفت و ترقي را به همراه ندارد.

👇 تصادفی👇

کتاب الکترونیکی ثروتمند شدن با استفاده از قدرت ضمیر ناخودآگاهطرح توجیهی رنگرزی و چاپ روی پارچهمجموعه گلچین قاب و حاشیه و تذهیب با فرمت JPGنمونه سوالات استخدامی علوم پزشکیپاورپوینت آموزشی TQMپیشرفته ترین رباط نویسنده وردپرس + 100 درصد سئو شدهتشخیص گوینده در محیط شامل چند گوینده با استفاده از ماشین بردار پشتیبان wordمقابله با ترس و اضطراب در دانش آموز ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل

دانلود

خرید اینترنتی

👇🏞 تصاویر 🏞