👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

مطالعه تاثیر اسانس آویشن شیرازی بر ویژگی های میکروبی پنیر آباده در طول مرحله رسیدن

ارتباط با ما

دانلود


مطالعه تاثیر اسانس آویشن شیرازی بر ویژگی های میکروبی پنیر آباده در طول مرحله رسیدن
نوع فایل:PDF
تعداد صفحات :8
سال انتشار : 1394
چکیده
اسانس گیاه آویشن شیرازی کشت شده در ایران به طور گسترده ای به عنوان طعم دهنده در مواد غذایی کاربرد دارد.همچنین این اسانس برای بعضی از باکتری های بیماریزای غذایی اثر ضد میکروبی دارد. هدف از این تحقیق ارزیابی تاثیرغلظت های مختلف اسانس آویشن شیرازی بر خواص میکروبی پنیرهای سنتی عرضه شده در بازار آباده در طی مرحله رسیدن بود. اسانس این گیاه به روش تقطیر با بخار تهیه و آنالیز اسانس توسط دستگاه گاز کروماتوگراف متصل به طیف نگار جرمی انجام شد. برای ارزیابی تاثیر اسانس آویشن شیرازی، 3 نوع پنیر حاوی اسانس آویشن شیرازی با غلظت های صفر، 011 و 011 ppm در 3 تکرار و در مجموع 54 نمونه 011 گرمی تهیه و نمونه تهیه شده در دمای حدود 5 درجه سلسیوس نگهداری و در دوره های صفر و15و30و60و90 روز دوره رسیدن مورد آزمایش قرار گرفتند. نتایج تحقیق نشان داد که غلظت 011ppm اسانس آویشن شیرازی بر روی شمارش کلی باکتری ها در طول روزهای 01 و 01 بر روی شمارش کلی فرم ها و استافیلوکوک ها در طول دوره 01 روزه اثر مهاری معنی دار داشته است .(p <1014) لذا در مجموع می توان گفت که غلظت 011pmm آویشن شیرازی می تواند به عنوان یک ماده نگهدارنده طبیعی در پنیرهای سنتی آباده استفاده شود.
واژگان کلیدی
اسانس، آویشن شیرازی، پنیر سنتی آباده، خواص میکروبی

👇 تصادفی👇

دانلود شیپ فایل نقشه زمین شناسی استان آذربایجان غربیآموزش جامع نرم افزار سالیدورک(solidworks)جزوه آموزشی نرم افزار فروش همکاران سیستم راهنمای کاربری نسخه 2.7432-بررسی تاثیر توأم نسبت آب به سیمان و عیار سیمان بر خصوصیات دوامی بتن توانمندمطالعه و بررسی دمیه القصر و عصره اهل العصر اثر باخزری شاعر ایرانی اشعار عربیطرح توجيهي تاسيس واحد زود بازدهبهبودعملکردشبکه بخار در شركت پالايش نفت شيراز wordپروپوزال و روش تحقیق ارزیابی عملكرد كاركنان به همراه فهرست منابع و مواخذتاثير رويكرد اعتدال گرايي نخبگان بر فرهنگ سياسي عقلاني شهروندان در جمهوري اسلامي ايران15-تحلیل ریسك روانگرایی در بخشی از سواحل بابلسر ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل مطالعه تاثیر اسانس آویشن شیرازی بر ویژگی های میکروبی پنیر آباده در طول مرحله رسیدن

مطالعه تاثیر اسانس آویشن شیرازی بر ویژگی های میکروبی پنیر آباده در طول مرحله رسیدن

دانلود مطالعه تاثیر اسانس آویشن شیرازی بر ویژگی های میکروبی پنیر آباده در طول مرحله رسیدن

خرید اینترنتی مطالعه تاثیر اسانس آویشن شیرازی بر ویژگی های میکروبی پنیر آباده در طول مرحله رسیدن

👇🏞 تصاویر 🏞