👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

کاهگل، اندودی بازدارنده از تخریب سنت در معماری خشتی ایران

ارتباط با ما

دانلود


کاهگل، اندودی بازدارنده از تخریب سنت در معماری خشتی ایران
نوع فایل:PDF
تعداد صفحات :6
سال انتشار : 1395
چکیده
بناهای خشتی قسمت قابل توجهی از بنا های ایران را چه در روستاها و چه در شهرک ها و یا شهرهای بزرگ تشکیل می داده و هنوز هم در بسیاری از موارد کاربرد دارد و در اقلیم های مختلف، به خصوص در نواحی معتدل و کم باران و مخصوصاً دراقلیم های گرم خشک و کویری به صورت بناهای عظیم منفرد مانند: کاروانسراها، بازارها، مساجد و ... یا بناهای مسکونی صدها سال مورد استفاده بوده است. اندود مهمترین عامل بازدارنده ی تخریب و به عبارتی یکی از راه های پیشگیری از ویرانی بناهای خشتی شناخته شده است. شناخت خوب و تجربی استادکاران و معماران سنتی ایران از عوامل گوناگون درونی و برونی آسیبرسان به خشت و ملات همگن به آن، او را برآن می دارد تا در زمینه ی نگهداری بهتر خشت، در پی مصالحی باشد که بهترین پوشش را برای دیوارها و سقف های خشتی فراهم کند. کاهگل باعث عدم جذب رطوبت مستقیم برخشت و سستی آن می شود. کاه همچون تاری است که در پود و دانه بندی گل نفوذ کرده و باعث عدم نفوذ آب به لایه های زیرین آن می شود. از ملات کاهگل به عنوان عایق رطوبتی و جرارتی به صورت اندود پشت بام، پوشش سطوح داخلی و خارجی فضاهای معماری خشتی، حفاظت از دیوارهای خشتی، نگهداری توفال های سقف با ضخامت مناسب، تهیه خشت خام و پوشش دیوارهای آجری استفاده می شود
واژگان کلیدی
معماری، خشت، کاهگل، اندود، حفاظت

👇 تصادفی👇

شمارنده افراد با مادون قرمزدانلود لایه shapefile خاک شناسی استان اصفهانراهنمای طراحی و اجرای میکروپایلنمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته پژوهش هنر- کارگاه روش تحقیق کد درس: 1712003بررسـی بمب های الکتـرومغنـاطیسی wordتحقیق در مورد تقطيرمعمای شبح سبز پوشدانلود بازی ایرانی هشت خواندانستنی سربازدانلود shapefile نقاط زمین لغزش استان سیستان و بلوچستان ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل کاهگل، اندودی بازدارنده از تخریب سنت در معماری خشتی ایران

کاهگل، اندودی بازدارنده از تخریب سنت در معماری خشتی ایران

دانلود کاهگل، اندودی بازدارنده از تخریب سنت در معماری خشتی ایران

خرید اینترنتی کاهگل، اندودی بازدارنده از تخریب سنت در معماری خشتی ایران

👇🏞 تصاویر 🏞