👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

طراحی مجتمع مسکونی زهمهند مهاباد (با رویکرد معماری پایدار)

ارتباط با ما

دانلود


طراحی مجتمع مسکونی زهمهند مهاباد (با رویکرد معماری پایدار)
نوع فایل:PDF
تعداد صفحات :23
سال انتشار : 1394
چکیده
انسان برای ادراک محیط، ابتدا دست به ادراک محیطهای کوچکتر میزند. لازمه ادراک شهر به عنوان سیستم و کل بزرگتر، ابتدا شناخت تقسیمات کوچکتر شهر به عنوان عناصر و اجزای آن میباشد. توجه به منظر و سیمای شهری بویژهمحلات جدید در توسعه شهری باید عنوان یک ضرورت مورد با زبینی مجدد قرار گیرد. اینکه با استفاده از مولفههای کمی و کیفی، میتوان کیفیت منظری محلات جدید را به گونهای ارتقاء داد که اولاً این محلات به عنوان جزئی از یک کل بزرگتر دیده شوند بطوریکه نقش محله در کلیت شهر مشخص باشد، ثانیاً سیما و منظر محله بر اساس ویژگیهای مکانی و محلهای در آن تبلور یابد. هدف از طرح معماری پایدار به صورت عام پر نمودن خلاء ما بین طرح تفضیلی و طرح معماری اجرایی است به صورتی که کیفیت محصول نهایی را به سطحی غنیتر و خواناتر رهنمون سازد. هدف از - این مقاله بررسی شرایط مجتمع مسکونی با توجه به اقلیم شمالغرب کشور با در رویکرد معماری پایدار میباشد
واژگان کلیدی
مجتمع مسکونی، مهاباد، رویکرد معماری پایدار

👇 تصادفی👇

بررسی یادگیری مهارت‌های هندسی به کمک نرم‌افزارهای هندسه‌ی پویا در دوره راهنمایی تحصیلینگاهي تحليلي بر شاخص هاي بورسترجمه مقاله زبان انگلیسی(صنایع-مواد افزودنی های قندی)برنامه نمایش اطلاعات تماس گیرندهاپلیکیشن مدل مولباس عروس389- تحلیل قابلیت اطمینان نشت سد خاكی - مطالعه موردی، سد چاه نیمه شماره 4آموزش جامع و کامل excel و word به صورت تصویری ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل طراحی مجتمع مسکونی زهمهند مهاباد (با رویکرد معماری پایدار)

طراحی مجتمع مسکونی زهمهند مهاباد (با رویکرد معماری پایدار)

دانلود طراحی مجتمع مسکونی زهمهند مهاباد (با رویکرد معماری پایدار)

خرید اینترنتی طراحی مجتمع مسکونی زهمهند مهاباد (با رویکرد معماری پایدار)

👇🏞 تصاویر 🏞