👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

دانلود متن کامل پروژه بررسی تطبیقی متدولوژی های مبتنی بر عامل

ارتباط با ما

دانلود


دانلود متن کامل پروژه بررسی تطبیقی متدولوژی های مبتنی بر عامل
سمینار کارشناسی ارشد
مهندسی نرم­ افزار
بررسی تطبیقی متدولوژی­های مبتنی بر عامل
تعداد صفحات : 73 صفحه
مقدمه
 
با گسترش تکنولوژی اطلاعات و  تغییر سریع سیستم­های اطلاعاتی و همچنین افزایش استفاده از سیستم­های غیر متمرکز همانند تلفن­های همراه و سیستم­های بر پایه وب ، استفاده از روشی موثر برای توسعه این سیستم­ها لازم به نظر می­رسد. دلایل زیادی برای علاقه به عاملها وجود دارد که مهمترینشان این مفهوم است که انها میتوانند با یکدیگر برای براورده نمودن اهدافشان همکاری نمایند و راه معمولی انتقال سیستمهای قدیمی به سیستمهای توزیعی امروزی مجهز کردن انها به عاملهاست، یعنی اینکه در طرف هرکدام عاملهایی گذاشته شود که توانایی ارتباط با یکدیگر را داشته باشند. به دلیل خصوصیات عامل­ها و تفاوت­های آنها با اشیاء ، روش­های شیءگرایی مورد استفاده جوابگو نیستند. به همین جهت استفاده از روش­های مهندسی مبتنی بر عامل ضروری به نظر می­رسد. برای استفاده از مهندسی نرم­افزار مبتنی برعامل بایستی متدولوژی را که بیانگر راهنمایی­هایی در این راستا باشد معرفی نمود.
در این سمینار هدف بررسی روش­های توسعه موثر مبتنی برعامل است، تا در نهایت بتوان متدولوژی مناسب برای حوزه کاربردی مد نظر انتخاب نمود. بر همین اساس چهارچوب سمینار در سه فصل ارایه می­گردد. در فصل اول به بررسی مفاهیم برنامه­نویسی شی­ءگرا و عامل می­پردازیم. سپس عامل­ها به طور کامل تشریح می­گردند. در فصل دوم مهندسی نرم­افزار مبتنی بر عامل  و متدولوژی­های موجود معرفی می­گردند. در فصل آخر متدولوژی­ها در یک چهارچوب خاص ارزیابی می­گردند.
فهرست مطالب
فصل 1: مقدمه­ ای بر عامل 
1-1 برنامه نویسی شیءگرا
1-2 برنامه نویسی عاملگرا
1-2-1 عامل
1-2-2 محیط عامل
1-2-3 معماری عامل
1-2-4 ارتباطات و هماهنگی در عامل­ها
1-3 مقایسه عامل و شیء
1-4 رابطه برنامه نویسی سرویس­گرا و عاملگرا
 
فصل 2: مهندسی نرم­ افزار مبتنی بر عامل
2-1 مهندسی نرم­افزار مبتنی بر عامل
2-1-1 فرایند توسعه
2-1-2 فرایند توسعه نرم افزار
2-1-3 مدل فرایند نرم افزاری
2-1-4 زبان مدل­سازی
2-1-5 متد
2-1-6 متدولوژی
2-2  متدولوژی COMOMAS.
2-3  متدولوژی MASCommonKADS
2-4  متدولوژی DESIRE
2-5  متدولوژی MASE
2-6  متدولوژی MASSIVE
2-7  متدولوژی GAIA
2-8  متدولوژی MESSAGE
2-9  متدولوژی TROPOS 
2-10 متدولوژی ADELFE
2-11 متدولوژی  INGENIAS
2-12 متدولوژی PASSI
2-13 متدولوژی PROMETHEUS
2-14 متدولوژی ROADMAP
2-15 متدولوژی OPM/MAS
2-16 متدولوژی AOR
2-17 متدولوژی ASPECS
2-18 تکامل متدولوژی­ها
فصل 3 : مقایسه متدولوژی­های مبتنی بر عامل 
3-1 روش­های ارزیابی
3-2 چهارچوب ارزیابی
3-3 مقایسه متدولوژی­ها
3-3-1 مقایسه مدل فرایند و چرخه حیات
3-3-2 مقایسه پوشش مفهوم
3-3-3 مقایسه زبان مدل­سازی
3-3-4 مقایسه عمل­گرایی
3-3-5 مقایسه ابزار مدل­سازی
3-3-6 مقایسه ابزار پیاده­سازی
3-3-7 مقایسه عرضه در بازار
3-3-8 مقایسه جنبه ­های حمایتی
3-4 نتیجه گیری
 
سمینار کارشناسی ارشد
مهندسی نرم­ افزار
بررسی تطبیقی متدولوژی­های مبتنی بر عامل
تعداد صفحات : 73 صفحه
سمینار کارشناسی ارشد
مهندسی نرم­ افزار
بررسی تطبیقی متدولوژی­های مبتنی بر عامل
تعداد صفحات : 73 صفحه
مقدمه
 
با گسترش تکنولوژی اطلاعات و  تغییر سریع سیستم­های اطلاعاتی و همچنین افزایش استفاده از سیستم­های غیر متمرکز همانند تلفن­های همراه و سیستم­های بر پایه وب ، استفاده از روشی موثر برای توسعه این سیستم­ها لازم به نظر می­رسد. دلایل زیادی برای علاقه به عاملها وجود دارد که مهمترینشان این مفهوم است که انها میتوانند با یکدیگر برای براورده نمودن اهدافشان همکاری نمایند و راه معمولی انتقال سیستمهای قدیمی به سیستمهای توزیعی امروزی مجهز کردن انها به عاملهاست، یعنی اینکه در طرف هرکدام عاملهایی گذاشته شود که توانایی ارتباط با یکدیگر را داشته باشند. به دلیل خصوصیات عامل­ها و تفاوت­های آنها با اشیاء ، روش­های شیءگرایی مورد استفاده جوابگو نیستند. به همین جهت استفاده از روش­های مهندسی مبتنی بر عامل ضروری به نظر می­رسد. برای استفاده از مهندسی نرم­افزار مبتنی برعامل بایستی متدولوژی را که بیانگر راهنمایی­هایی در این راستا باشد معرفی نمود.
در این سمینار هدف بررسی روش­های توسعه موثر مبتنی برعامل است، تا در نهایت بتوان متدولوژی مناسب برای حوزه کاربردی مد نظر انتخاب نمود. بر همین اساس چهارچوب سمینار در سه فصل ارایه می­گردد. در فصل اول به بررسی مفاهیم برنامه­نویسی شی­ءگرا و عامل می­پردازیم. سپس عامل­ها به طور کامل تشریح می­گردند. در فصل دوم مهندسی نرم­افزار مبتنی بر عامل  و متدولوژی­های موجود معرفی می­گردند. در فصل آخر متدولوژی­ها در یک چهارچوب خاص ارزیابی می­گردند.
فهرست مطالب
فصل 1: مقدمه­ ای بر عامل 
1-1 برنامه نویسی شیءگرا
1-2 برنامه نویسی عاملگرا
1-2-1 عامل
1-2-2 محیط عامل
1-2-3 معماری عامل
1-2-4 ارتباطات و هماهنگی در عامل­ها
1-3 مقایسه عامل و شیء
1-4 رابطه برنامه نویسی سرویس­گرا و عاملگرا
 
فصل 2: مهندسی نرم­ افزار مبتنی بر عامل
2-1 مهندسی نرم­افزار مبتنی بر عامل
2-1-1 فرایند توسعه
2-1-2 فرایند توسعه نرم افزار
2-1-3 مدل فرایند نرم افزاری
2-1-4 زبان مدل­سازی
2-1-5 متد
2-1-6 متدولوژی
2-2  متدولوژی COMOMAS.
2-3  متدولوژی MASCommonKADS
2-4  متدولوژی DESIRE
2-5  متدولوژی MASE
2-6  متدولوژی MASSIVE
2-7  متدولوژی GAIA
2-8  متدولوژی MESSAGE
2-9  متدولوژی TROPOS 
2-10 متدولوژی ADELFE
2-11 متدولوژی  INGENIAS
2-12 متدولوژی PASSI
2-13 متدولوژی PROMETHEUS
2-14 متدولوژی ROADMAP
2-15 متدولوژی OPM/MAS
2-16 متدولوژی AOR
2-17 متدولوژی ASPECS
2-18 تکامل متدولوژی­ها
فصل 3 : مقایسه متدولوژی­های مبتنی بر عامل 
3-1 روش­های ارزیابی
3-2 چهارچوب ارزیابی
3-3 مقایسه متدولوژی­ها
3-3-1 مقایسه مدل فرایند و چرخه حیات
3-3-2 مقایسه پوشش مفهوم
3-3-3 مقایسه زبان مدل­سازی
3-3-4 مقایسه عمل­گرایی
3-3-5 مقایسه ابزار مدل­سازی
3-3-6 مقایسه ابزار پیاده­سازی
3-3-7 مقایسه عرضه در بازار
3-3-8 مقایسه جنبه ­های حمایتی
3-4 نتیجه گیری
 
سمینار کارشناسی ارشد
مهندسی نرم­ افزار
بررسی تطبیقی متدولوژی­های مبتنی بر عامل
تعداد صفحات : 73 صفحه

👇 تصادفی👇

تحقیق در مورد تاریخ تربیت بدنیدانلود از یوتیوب برای اندروید SnapTube – YouTube Downloader HD Videoدانلود مقاله بررسی و مطالعه خط تولید نوشابه و کنترل کیفیت و بازارپایان نامه امکان مهار آلاینده های اتوبوس های پایانه های داخل شهری‎رژیم درمانیاموزش برق کشی ساختمان همراه با تصویر 100%تضمینیبهترین نرم افزار ضبط مکالمات اندرویدبررسي نحوه محاسبه حق‌العمل جراحپایان نامه بررسی نحوه تاثیر تشویق در افزایش یادگیریبرج های خرقان ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل دانلود متن کامل پروژه بررسی تطبیقی متدولوژی های مبتنی بر عامل

دانلود متن کامل پروژه بررسی تطبیقی متدولوژی های مبتنی بر عامل

دانلود دانلود متن کامل پروژه بررسی تطبیقی متدولوژی های مبتنی بر عامل

خرید اینترنتی دانلود متن کامل پروژه بررسی تطبیقی متدولوژی های مبتنی بر عامل

👇🏞 تصاویر 🏞