👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

زمانبندی منابع پردازشی در محیط رایانش ابری با استفاده از روشی مبتنی بر الگوریتم شبیه سازی تبرید

ارتباط با ما

دانلود


زمانبندی منابع پردازشی در محیط رایانش ابری با استفاده از روشی مبتنی بر الگوریتم شبیه سازی تبرید
نوع فایل:PDF
تعداد صفحات :10
سال انتشار : 1394
چکیده
رایانش ابری محیط مناسب برای کاربران خود فراهم میکند و آنها میتوانند از تمامی منابع نرمافزاری و سختافزاری مورد نیاز با صرف هزینه کمتر استفاده کنند. انتقال بسیاری از سرویسهای شبکه روی محیط رایانش ابری، این محیط محاسباتی رابه یکی از مهمترین موضوعات تحقیقاتی تبدیل کرده است. در چنین محیطی زمانبندی مناسب منابع نه تنها به ارائهدهندگان ابر کمک میکند بلکه موجب تسریع در پاسخگویی به نیازهای کاربران نیز میشود. بنابراین یکی از چالش برانگیزترین مسائل در محیط رایانش ابری زمانبندی منابع است. در این مقاله ما یک روش مبتنی بر الگوریتم شبیهسازی تبرید را ارائه کردهایم. در این روش با اعمال جستجوی مبتنی بر شبیهسازی تبرید بر روی ماشینهای مجازی و قبل از تخصیص منابع به وظایف مورد تقاضای کاربران، سعی کردهایم که هزینه ارتباط و پردازشهای وظایف را نیز در نظر بگیریم. نتایج مقایسات نشان می- دهند که روش پیشنهادی زمان پاسخگویی را کاهش داده و در عین حال تعادل بار نسبی را نیز در میان ماشینهای مجازی به وجود آورده است.
واژگان کلیدی
رایانش ابری، زمانبندی منابع، الگوریتم شبیهسازی تبرید.

👇 تصادفی👇

زندگی شیرین-1فتوشاپ اندرویدگزارش کارورزی دفتر شركت ساختماني ابهرپایان نامه بررسي زيرساخت فناوري اطلاعات در كتابخانه هاي واحدهاي دانشگاهياحداث استخر سرپوشيدهآموزش ویرایش عکس با نرم افزار لایت روم Lightroom 5 (پیشرفته) و فوتوشاپاسیاب خدایانپروژه انسان طبیعت معماری (تاثیر طبیعت بر معماری شیراز)RAXO All-mode for K2 V1.6 - ماژول نمایش اخبار و مقالات ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل زمانبندی منابع پردازشی در محیط رایانش ابری با استفاده از روشی مبتنی بر الگوریتم شبیه سازی تبرید

زمانبندی منابع پردازشی در محیط رایانش ابری با استفاده از روشی مبتنی بر الگوریتم شبیه سازی تبرید

دانلود زمانبندی منابع پردازشی در محیط رایانش ابری با استفاده از روشی مبتنی بر الگوریتم شبیه سازی تبرید

خرید اینترنتی زمانبندی منابع پردازشی در محیط رایانش ابری با استفاده از روشی مبتنی بر الگوریتم شبیه سازی تبرید

👇🏞 تصاویر 🏞