👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

ساخت و تعیین خواص مهندسی سیمان های مرکب با کاهش 25درصدی مصرف سیمان در بتن

ارتباط با ما

دانلود


ساخت و تعیین خواص مهندسی سیمان های مرکب با کاهش 25درصدی مصرف سیمان در بتن
نوع فایل:PDF
تعداد صفحات :11
سال انتشار : 1395
چکیده
در حال حاضر در تعداد محدودی از کشورها، سیمان های مرکب مورد استفاده قرار گرفته است، در حالیکه در ایران علیرغم تعداد زیاد کارخانه های سیمان، لازم است تا کاربرد این نوع سیمان مورد توجه جدی قرار گیرد. لذا، بمنظور کاربردی کردن این نوع سیمان در کشور لازم است، خواص مهندسی، مکانیکی، روانی )اسلامپ(، عمر و دوام آنهامورد بررسی جدی قرار گیرد. موارد فوق بخشی از مقاصد تحقیق حاضر است که در این مقاله مدنظر است. برنامه نسبتا جامعی برای انجام آزمایش های کوتاه و بلند مدت بتن های مرکب و شاهد پیش بینی شده است. برای اولین بار در کشور، بتن های شاهد و مرکب )شامل سیمان تیپ 2 کارخانه سیمان کرمان، 5221 درصد پوزولان سیرجان و 5221 درصد سنگ آهک( بر اساس اسلامپ ثابت طراحی و ساخته شد. نمونه ها بمدت 22 روز بصورت غرقاب عمل اوری شده و در سنین مختلف تحت آزمایشهای مختلف قرار گرفته اند. در این مقاله نتایج مقاومت فشاری، کششی، خمشی )شامل نمودارهای تنش کرنش( مخلوط های بتنی با سیمان مرکب و شاهد در سنین مختلف مورد ارزیابی قرار - گرفته و گزارش شده است. نتایج بدست آمده حاکی از عملکرد نسبتا مطلوب بتن های ساخته شده با سیمان های مرکب را دارد، هر چند توصیه به بررسی های بیشتر در سنین دراز مدت برای سیمان های مرکب ضروری است
واژگان کلیدی
بتن مرکب، سیمان کارخانه سیمان کرمان، پوزولان سیرجان، سنگ آهک، خواص مکانیکی و مهندسی

👇 تصادفی👇

جلوه های بی نظیر طبیعت/ قسمت اولدانلود کتاب شایع ترین اختلالات جنسی در مردانبررسي تاثير نظام نگهداشت نيروي انساني بر بهره¬وري سازماني در شركت سهامي مخابرات استان ....پتروژنز و خاستگاه تکتونو ماگمایی کانسار آهن صدرآباد، غرب یزدسوالات تخصصی رشته کارشناسی ارشد شیمی - شیمی آلی - اصول بیوشیمی کد درس: 1114113-1114252127-كنترل پیچش ساختمان های نامتقارن به كمك مهاربند كمانش تابامپراتوری‌ تبارشناسی‌ جهانی‌ شدن‌ارزيابي اثر مديريت دانش در خلق استراتژي رقابتي تمايز از مجراي زنجيره ارزش فعاليت‌هاي سازمانآموزش سیم پیچیتعزیه حضرت مسلم - امیر صفری . محسن گیوه کش . حسن برکتی سی دی دوم ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل ساخت و تعیین خواص مهندسی سیمان های مرکب با کاهش 25درصدی مصرف سیمان در بتن

ساخت و تعیین خواص مهندسی سیمان های مرکب با کاهش 25درصدی مصرف سیمان در بتن

دانلود ساخت و تعیین خواص مهندسی سیمان های مرکب با کاهش 25درصدی مصرف سیمان در بتن

خرید اینترنتی ساخت و تعیین خواص مهندسی سیمان های مرکب با کاهش 25درصدی مصرف سیمان در بتن

👇🏞 تصاویر 🏞