👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

ویژگی های انتقال جرم در ستون استخراج استاندارد صفحه غربالی ضربه ای

ارتباط با ما

دانلود


ویژگی های انتقال جرم در ستون استخراج استاندارد صفحه غربالی ضربه ای
عنوان انگلیسی:
Mass Transfer Characteristics in a Standard Pulsed Sieve-Plate Extraction Column
 
عنوان فارسی:
ویژگی های انتقال جرم در ستون استخراج استاندارد صفحه غربالی ضربه ای
 
سال انتشار: 2012
تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 10,
تعداد صفحات ترجمه فارسی: 15 
نوع فایل های ضمیمه: Pdf+Word
 
Abstract
Pulsed sieve-plate extraction column is the very important equipment in nuclear spent fuel reprocessing. Study of the mass transfer characteristics in the extraction column under different operating conditions is beneficial to the optimization and scale-up of the columns. The experiments were carried out in the system of 30% tributyl phosphate (TBP) in kerosene-nitric acid-deionized water in the standard pulsed sieve-plate column. The axial dispersion model (ADM) coupled with the steady-state concentration profiles was used to calculate the overall volumetric mass transfer coefficient Koxa. The influence of the continuous and dispersed phase superficial velocities, pulse intensity and flow rate on the Koxa had been analyzed. It shows that with the increase of the continuous and dispersed phase superficial velocities and flow ratio, Koxa increases first and then decreases; but it increases when the pulse intensity increases. Finally, an empirical correlation had been concluded to predict the mass transfer performance in the extraction column..
 
چکیده
ستون استخراج استاندارد صفحه غربالی ضربه ای از تجهیزات بسیار مهم در بازفرآوری سوخت مصرف شده هسته ای است. مطالعه ویژگی های انتقال جرم در ستون استخراج تحت شرایط عملیاتی مختلف برای بهینه سازی و افزایش مقیاس ستون ها مفید است. آزمایش ها در سیستم 30٪ تری بوتیل فسفات (TBP) در آب مقطر اسید نیتریک، نفت سفید- در ستون صفحه غربالی ضربه ای استاندارد انجام شد. مدل پراکندگی محوری (ADM) همراه با پروفایل های غلظت حالت پایدار برای محاسبه ضریب انتقال جرم کلی حجمی a استفاده شد. تاثیر سرعت ظاهری فاز پیوسته و پراکنده، شدت ضربه و میزان جریان بر روی a آنالیز شد. این نشان می دهد که با افزایش سرعت سطحی فاز پیوسته و پراکنده و نسبت جریان، a برای اولین بار افزایش می یابد و پس از آن کاهش می یابد؛ اما وقتی شدت ضربان افزایش می یابد، افزایش خواهد داشت. در نهایت، یک رابطه تجربی برای پیش بینی عملکرد انتقال جرم در ستون استخراج نتیجه گیری شده است.
 

👇 تصادفی👇

نظر غیر مسلمانان درباره عاشورا (۱۰ص)اقدام پژوهی با موضوع چگونه توانستم درس املا را در دانش اموزان تقویت کنمآموزش مسایل زناشوییدانلود لایه shapefile مرز دهستانهای استان اذربایجان غربیارتقاء وضوح تصویر رنگی از روی رشته ای از تصاویر وضوح پایین wordدانلود نرم افزار telepopup به همراه آموزشسرمایه ی اجتماعی، سرمایه ی انسانی و رشد اقتصادی: مطالعه ی موردی اقتصاد ایران (85-1350) ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل ویژگی های انتقال جرم در ستون استخراج استاندارد صفحه غربالی ضربه ای

ویژگی های انتقال جرم در ستون استخراج استاندارد صفحه غربالی ضربه ای

دانلود ویژگی های انتقال جرم در ستون استخراج استاندارد صفحه غربالی ضربه ای

خرید اینترنتی ویژگی های انتقال جرم در ستون استخراج استاندارد صفحه غربالی ضربه ای

👇🏞 تصاویر 🏞