👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

جلوگیری از حملات DDOS در رایانش ابری با استفاده از الگوریتم خوشه ای

ارتباط با ما

دانلود


جلوگیری از حملات DDOS در رایانش ابری با استفاده از الگوریتم خوشه ای
نوع فایل:PDF
تعداد صفحات :13
سال انتشار : 1394
چکیده
امنیت یکی از موضوعات و بحثهای مهم در هر سیستمی به حساب میآید به خصوص سیستمهایی که به صورت مجازی کار میکنند. در صورتی که امنیت سیستم به خطر بیفتد آسیبهای جبران ناپذیری را وارد میکند. مبحث رایانش ابری سطح وسیعی از سیستمها را در دنیای مجازی دربرمیگیرد بنابراین داشتن ایمنی مناسب موضوعی قابل توجه دراین زمینه میباشد. به این منظور دراین مقاله سعی بر آن شده تا راهکاری برای امنیت رایانشابری ارائه داده شود. طی بررسیهای به عمل آمده الگوریتم آستانه تطبیق پذیر بهینهای برای آن پیشنهاد داده شده است. ابتدا مفاهیم پایهای در رایانش ابری و معماری کلی آن شرح داده شده، در بخش بعد انواع حملات DDOS تشریح شده است در ادامه به تشریح حملاتی که در رایانش ابری صورت میگیرد پرداخته شده است و همچنین تاثیر SDN در جلوگیری از حملات بیان شده و مدل تلفیقی گرافیکی SDN, DDOS ( (DaMASK و قسمتهای مختلف آن به طور کامل شرح داده شده است. در بخش بعد به بررسی مزایا و معایب دو نوع الگوریتم خوشهای پرداخته شده است، و در آخر الگوریتم آستانه تطبیق پذیر بهینهای برای تشخیص نفوذ و جلوگیری از حمله پیشنهاد داده شده است
واژگان کلیدی
حمله DDOS ، امنیت رایانش ابری، الگوریتم خوشه سازی، SDN ، DaMASK

👇 تصادفی👇

کلاس های بازیگری استلا آدلردانلود پروژه اسکنر IP در شبکه با سی شارپبررسی آسیب پذیری ساختمانهای بتن مسلح خمشی با استفاده از شاخص خسارت پارك-انگ (مطالعه موردی زلزله های طبس و منجیل)pdf اموزش نمایه_icon_android دراندرویددانلود لایه shapefile مرز شهرستان درگزمشتری مداری CRMبیش از 100 خانه برتر جهانشاخ بری dehorning در گاوها ( پاورپوینت )بررسي عددي انتقال حرارت طبيعي در محفظه هاي مثلثي متقارن دوبعدي با گرمكن ايزوترم غيرمسطح ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل جلوگیری از حملات DDOS در رایانش ابری با استفاده از الگوریتم خوشه ای

جلوگیری از حملات DDOS در رایانش ابری با استفاده از الگوریتم خوشه ای

دانلود جلوگیری از حملات DDOS در رایانش ابری با استفاده از الگوریتم خوشه ای

خرید اینترنتی جلوگیری از حملات DDOS در رایانش ابری با استفاده از الگوریتم خوشه ای

👇🏞 تصاویر 🏞